Feire jul

Slik blir julen 2021

Juleaksjonen vår består av julefeiring, julehjelp og julegryter.

Sist oppdatert:

Vårt oppdrag er motivert av Guds kjærlighet og oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Julen er viktig for Frelsesarmeen – for da ble Jesus født!

Det er viktig å ta smittevernhensyn og følge nasjonale og lokale regler og anbefalinger. Se siste oppdatering fra sentralt beredskapsteam.

Spre julens budskap

Vi oppfordrer alle involverte til å ta juleaksjonen og alle dens ulike elementer med i bønn. Den er – også i år – en fantastisk plattform vi har inn mot det norske folk for å spre Guds kjærlighet i toner, ord og handling.

Grip mulighetene til de gode samtalene der du er. Ved gryta, etter gudstjenesten, før konserten, under matutdelingen eller på cella. Under følger kortfattet informasjon om det vi nå vet skal skje frem mot jul.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende med informasjon og lenker til alt du trenger av ressurser, informasjon og materiell – prosedyrer og pressestoff – navn på kontaktpersoner, bilder til å legge på dine egne sosiale kanaler, rapporteringsinformasjon og mye annet.

Temperaturtreff - Julegryta 2021

25. oktober ble det arrangert et treff på Teams for ledere og andre engasjerte i Frelsesarmeens juleinnsamling territoriet rundt.

I dette møtet fortalte vi om planene for årets julegrytekampanje og hvilke verktøy dere lokalt kan bruke.

Møtet kan du se i opptak ved å følge denne lenken.

Presentasjonen fra møtet kan du se her

Krigsropet Julehefte

Juleheftet er en flott måte å dele juleevangeliet og mye annet flott lesestoff på. Vi oppfordrer dere til å:

  • Gi til giveren ved gryta
  • Legge sammen med julegaver du gir og kort du sender
  • Gi som en hyggelig hilsen til naboer, samarbeidspartnere og venner
  • Selge overalt hvor folk møtes
  • Ha tilgjengelig ved gryta, på adventsarrangement og juletiltak
  • Legge med i matposer og gaveutdeling til jul

Others

OTHERS er Frelsesarmeens konsept for etisk og rettferdig handel. I vår nettbutikk finner du håndlagde produkter som bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom produksjon av gave og interiør artikler. Alle produktene fra Others er håndlaget av mennesker som eller ville stått utenfor arbeidsmarkedet.

Her finner du julegaver til familie, venner, kollegaer, kontakter, ansatte og frivillige.

Julegryter

I fjor ble det satt alle tiders rekord for julegryteinnsamlingen - og det blir julegryteinnsamling i år også!

Mange har et forhold til julegryta – og vi må gjøre det vi kan for å være til stede på gater og torg slik vi har vært siden gryta første gang ble satt ut i 1901. For mange byr den på julestemning og juletradisjon, men for andre betyr den noe så viktig som mat, varme klær − og verdighet. For oss er den en av de beste anledningene til å vise Guds kjærlighet og omsorg, møte mennesker og gi dem Guds velsignelse og julens budskap med på veien.

Prosedyrene for de praktiske spørsmål vil bli oppdatert https://handbooks.simployer.co...

Synlighet ved gryta

Det er viktig at grytevaktene er så synlig som mulig og vi oppfordrer til bruk av uniform, profiltøy og profilartikler.  

Vester, gryter, stativ, bukker, roll-ups og mye annet kan bestilles fra Handelskompaniet her

 eller ved å sende en e-post til handelskompaniet@frelsesarmeen.no. 

VIPPS

Vi fikk ny Vipps-profilering i 2019 og materiell ble sendt ut til korpsene. Dette skal brukes også i år, men vi skal, om vi kan, ta noen enkle grep for å få bedre synlighet på Vipps-nummeret ved grytene.

Frelsesarmeen ble med i Innsamlingskontrollen i 2018. Et premiss er at alt innsamlingsmateriell Frelsesarmeen har skal merkes med Innsamlingskontrollen. Denne informasjonen er en del av Vipps-klistremerket. Mangler dere noe av dette, kan det bestilles her.

Pakker og gaver

Pakker gitt ved julegrana håndteres ulikt fra sted til sted basert på tradisjon, behov og omfang.

I Oslo er det bestemt at vi ikke skal ta imot gaver. Det vil bli sendt ut informasjon om dette og vi gir følgende svar til de som spør:

Mange har som tradisjon å pakke inn gaver og bringe dem til julegryta for å gi videre til andre. Vi er glade for alt vi har fått, men de siste årene har omfanget av dette blitt så stort i Oslo at det har blitt vanskelig å håndtere på en god og kostnadseffektiv måte. Vi kan derfor ikke ta imot pakker til julegryta i Oslo.

Vi ser også at vi ved å gi foreldre som trenger hjelp, gavekort eller penger, så kan de selv handle, pakke inn og gi – akkurat det barnet deres ønsker seg til jul. Det gjør opplevelsen bedre og mer verdig for både foreldre og barn.

Har du klær eller ting du tror andre kan ha glede av, kan dette gis til Fretex på vanlig måte. I tillegg til butikksalget i Fretex, deles klær og andre gaver som gis til Fretex ut til trengende gjennom Frelsesarmeens mangfoldige arbeid. En del av inntekten fra bruktsalget til Fretex går også til det sosiale arbeidet i Frelsesarmeen.

Sentral innsamling – lokal tildeling

I tillegg til de rundt 200 grytene dere har plassert ut rundt om i hele landet, vil det også i år bli samlet inn midler sentralt gjennom giroutsendelse, innstikk og annonsering i tradisjonelle og sosiale medier med økt fokus på de digitale givermulighetene. Alt som samles inn sentralt tilbakeføres til de lokale enhetene. Dere kan dermed med god samvittighet også spre sentrale kampanjeelementer, i trygg forvissning om at dere også får en bit av kaka.

Bli sett – treffe hjertet – utløse giverglede

Oppvarmingen til julegryteinnsamlingen begynner allerede nå med betalt innhold i ulike kanaler. Gjennom november og desember vil det bli annonsert i TV, WebTV, aviser og sosiale medier for å informere om Frelsesarmeens arbeid, og styrke både den lokale og den sentrale innsamlingen. Målet er å bli sett - treffe hjertet - utløse giverglede.

Det vil ikke bli Håp i ei gryte-sendinger på TV2 i år - og så langt vi vet heller ingen Nasjonal lystenning på NRKTV.

Barnehager og skoler

Det er utarbeidet brev og materiell som er sendt til barnehagene i Oslo og til Frelsesarmeens egne barnehager som en erstatning for den årlige barnehage-dagen og de tradisjonelle besøkene til Julegrana, som i år ikke vil bli gjennomført. Dette kan tilpasses og brukes av andre som har behov. Ta i tilfelle kontakt på post@frelsesarmeen.no

Frivillighet

Vi vil ellers oppmuntre dere til å investere tid i frivillighet, for det kan forløse sårt tiltrengte ressurser for dere i den mest hektiske tiden dere nå går inn i.

Det er utarbeidet en ny frivillighetsmodul i medlemssystemet vårt. Den vil hjelpe deg å få oversikt over de frivillige, planlegge og gjennomføre aktiviteter. Les mer om det her.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker igjen å samarbeide med oss for å spre juleglede til de barna og familiene som har det tøffest. Hvert år kan vi gjennom dette supplere vår vanlige julehjelp – enten det er arrangering av juleverksted, en teatertur, skaffe vintertøy, betale reise hjem til familie, kjøpe juletre og julepynt – eller annen ekstra støtte til noen av de som har det vanskeligst. Frelsesarmeen har i år fått 2,5 millioner, mer enn noen gang før. Les mer om dette på perleportalen.

Vitae Lux - Livets lys

Vår juleartist i år er Frode Alnæs og låta Vitae Lux. I tillegg til å spille på julegrantenninga i Oslo og kick-off for julegryta 23.november, vil Frode besøke flere av våre tiltak rundt om i landet og fortelle om Frelsesarmeen og julegryta på sine julekonserter i desember.

Grafikk og foto.

Plakater, takkekort etc finner du til nedlasting her.

Pressebilder om julegryta finner du her.

Informasjon og presse

Prosedyre for informasjon, engasjement ved gryta og lokal pressehåndtering, samt mal for en pressemelding vil bli oppdatert/utarbeidet.
https://handbooks.simployer.co...

3. november ble det arrangert et nettbasert medietreningskurs som du kan se i opptak - del 1 og del 2

Nasjonale talspersoner er:  

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef, 95 18 31 55 
Andrew Hannevik, ass. kommunikasjonssjef, 920 92 142 

Alle ressurser på ett sted

På denne siden vil vi legge ut lenker til alt du trenger av ressurser, informasjon og materiell – prosedyrer og pressestoff – navn på kontaktpersoner, bilder til å legge på dine egne sosiale kanaler, rapporteringsinformasjon og mye annet.


RELATERTE SAKER