TBT - kursbasert tilrettelegging

TBT tilgjengelig som kurs og materiell på Simployer

Seksjon for velferd og utvikling er stolte av at vi, i samarbeid med medarbeiderskolen, nå har lansert e-læringskurs i trosbasert tilrettelegging (TBT).

• Foto: Dylan Gillis/Unsplash
Sist oppdatert:

Trosbasert tilrettelegging (TBT) som metode og ressursmateriale, ble samfinansiert av Frelsesarmeen, NORAD og Tearfund i 2010.

Brukes i Frelsesarmeen verden over

Det opprinnelige materiellet, Faith Based Facilitation, ble produsert av Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i samarbeid med Oxford Centre for Ecclesiology and Practical Theology. Judith Thomson, som er teolog, lærer og forfatter utarbeidet orginalteksten.

Deretter er TBT blitt revidert, omskrevet og bearbeidet av mange erfarne salvasjonister rundt om i verden som bruker TBT på sine korps og velferdssentre, i lokal samfunnsutvikling, bistandsarbeid eller helsetjenester – samt på mange hovedkvarter på ulike nivåer i organisasjonen.

Trosperspektivet sentralt

Arbeidsmetoden er beskrevet i Plattform for korpsbasert sosialt arbeid (2017), men er nå altså tilgjengelig som kurs og med mye godt materiell man kan ha bruk for i lokalt sosialt arbeid både på korps og på tvers av enheter. Metoden er gjenkjennbar for ulike faglige miljøer, med en god struktur på ulike prosesser for dialog, samarbeid, kartlegging, evalueringer, beslutninger og planer. Det unike i modellen, som også gjør den så verdifull for vår tros- og verdibaserte organisasjon, ligger i at trosperspektivet får en sentral rolle. Det er internasjonalt uttalt at dette skal være en integrert og strukturert del av hvordan vi arbeider som Frelsesarmeen. At metoden er gjenkjennbar, gjør den til et godt verktøy i samarbeid på tvers, både av Frelsesarmeens ulike grener og enheter og samarbeid med andre lokale aktører.

Microsoft Teams image 13
Trosbasert tilrettelegging er en helhetlig metode for tilrettelegging av samtaler og prosesser med bibel, tro og kairoserfaringer i sentrum. Ordet «kairos» (καιροῦ) er et av de greske ordene Det nye testamentet bruker om tid som ikke kan regnes i timer og minutter. Det kan for eksempel bety en avgjørende tid, en god og fordelaktig tid, eller den rette tid. En kairoserfaring kan beskrives som en aha-opplevelse. I det øyeblikket får vi inspirasjon, åpenbaring eller innsikt fra Gud som forandrer situasjonen eller perspektivet, og gir oss håp, ideer og optimisme. Slike kairoserfaringer peker på Guds innflytelse på alle sider av livet.

Norsk digital modell

Denne norske digitale modellen er bearbeidet og tilrettelagt av seksjon for velferd og utvikling, i samarbeid med medarbeiderskolen. Det vil jevnlig tilbys kurs for å kunne bli en god tilrettelegger av TBT i vårt territorium.

Tilgang får man ved å logge inn i Simployer. TBT ligger også klar i kursportalen for frivillige. Det er dessuten mye godt materiell som kan lastes ned og være til praktisk nytte i jobbhverdagen. Deler av dette vil også ligge i Simployer.


RELATERTE SAKER