Ung jente med Krigsropet ved julegryta i Torggata, oslo

Trygge juleaktiviteter og andre oppdateringer fra sentralt beredskapsteam.

• Foto: Mette Randem
Sist oppdatert:

Julen er en viktig tid for Frelsesarmeen – og for dem som trenger oss mest. Vi må derfor finne gode løsninger for å opprettholde julehjelp til dem som trenger det - og for inntektsgivende tiltak i form av julegryter og julemesser. Sentralt beredskapsteam har utarbeidet en prosedyre som gir retningslinjer for å ivareta smittevern ved juleinnsamlinger, julemesser og juleutdelinger i koronatiden.


Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

15. Oktober 2020

Smittesituasjonen er utfordrende. Derfor er det viktig å gjøre det vi kan for å unngå smitte mellom mennesker på offentlig sted. Men de fleste blir smittet av noen de kjenner, på steder de pleier å oppholde seg.

En hel frikirkemenighet på nordvestlandet er i karantene etter at en møtebesøkende testet positivt. Flere steder i landet er folk i karantene etter utbrudd på arbeidsplasser og etter samlinger mellom mennesker som kjenner hverandre godt. Vi opplever også flere smittetilfeller i Frelsesarmeen i disse dager i vårt territorium.

Dette er en påminnelse til korps, institusjoner og kontorfellesskap om viktigheten av smittevern. Samtidig skal vi ikke bli handlingslammet. Vi har fremdeles et oppdrag å utføre, men god hygiene og avstandsregler er avgjørende for at vi skal klare å utføre det.

Planlegging av arrangement

Arrangementene og fellesskapene er viktige for Frelsesarmeen, men slik situasjonen er i dag er vurderingene som må gjøres annerledes. Jo flere deltakere, flere dager og lengre reiser blir det mer komplisert å arrangere. Ledere i linjen er ansvarlig for vurderingene i samråd med Sentralt beredskapsteam.

Lokale smitteverntiltak og retningslinjer

Det er stadige lokale tilpasninger og innstramminger i smittevernreglene. Linjeledere må selv følge med på endringer som har innvirkning på virksomheten lokalt. Sentralt Beredskapsteam har ikke informasjon om lokale retningslinjer for alle landets kommuner, men mottar gjerne melding om tilpasninger dere må gjøre.

Nye og oppdaterte prosedyrer

Trygge juleaktiviteter på korps - Ny 12.10.2020

Smitte og karantene

Det er rapportert tre nye bekreftete smittetilfeller siden forrige oppdatering.
Det er viktig at alle følger reglene for smittevern, slik at vi holder disse tallene så lave som mulig. Smitten har hittil vært lav – det er ingen selvfølge at det forblir slik.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no


På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther
ass sjefsekretær / sentralt beredskapsteamRELATERTE SAKER