Kongress 2019 46

Vi gleder oss til kongress – i 2022

Vær med på det vi håper skal bli tidenes storsamling for Frelsesarmeen.

Sist oppdatert:

– Kongressen er et viktig samlingspunkt i Frelsesarmeen, både for åndelig påfyll, sosialt fellesskap og som en måte å gjøre Frelsesarmeen synlig og tilgjengelig - i hovedstaden - og i hele Norge, sier sjefsekretær Bente Gundersen. – Dette fikk vi veldig fint til med kongressen på Youngstorget i 2019 hvis vi skal dømme etter de mange gode tilbakemeldingene vi fikk. Nå har vi allerede begynt å planlegge for hvordan vi kan gjøre det enda bedre i 2022, understreker hun.

I 2019 ble det bestemt at årskongressen, Frelsesarmeens storsamling for medlemmer, ansatte, frivillige og møtebesøkende, skulle gjennomføres hvert andre år, og at neste kongress skulle være i juni/juli 2021. På grunn av smittevernsrestriksjonene og usikkerheten knyttet til utviklingen av koronapandemien, har Frelsesarmeen kommet frem til at en heller vil planlegge for en god samling på forsommeren i 2022 (endelig dato kommer) - enn for en samling i 2021 som man risikerer blir avlyst eller amputert.

En mulighet lokalt og regionalt

– Å utsette kongressen ett år er ingen enkel avgjørelse, sier avdelingsleder for program, major Ann Pender. – Samtidig tror vi at mange av målsettingene med kongressen - åndelig påfyll, møteplass, synlighet og tilgjengelighet - er mulig å ivareta på andre måter. Ann Pender håper at en nå i 2021 benytter anledningen til å fortsette å synliggjøre den lokale tilstedeværelsen og det lokale engasjementet helt fram til sommeren og som en god oppstart på høsten. – Bruk det lokale engasjementet og la det bli til gode ideer som gir møteplasser for felleskap på både lokalt og regionalt plan, oppfordrer hun og peker på at fire korona-avlyste ferieopphold på leirsteder ble til mange ulike ferietilbud på 25 ulike steder rundt om i landet – for mange flere deltakere.

– La de gode erfaringene fra «langlunsjen» på fjorårets kongress da vi dekket til Frelsesarmehistoriens lengste langbord være til inspirasjon, ivrer hun. – Ta kontakt med de ulike virksomhetene i Frelsesarmeen lokalt og regionalt - jobb sammen om å lage utendørs (smittevernforsvarlige, selvsagt) møteplasser hvor vi inviterer folk inn «til langbordet». Det kan jo ha mange uttrykk – på kjøpesenter, nabofest eller piknik i skogen eller parken. Kanskje som en sommeravslutning – eller i forkant av samlingssøndag. Gi ut informasjon om de ulike tilbudene som finnes for ulike aldersgrupper, eller gjør noe ekstra i forbindelse med Rusfri dag eller helt andre ideer enn de vi ser.

Programsjefen er også opptatt av det sosiale aspektet. – Kanskje spesielt nå er det viktigere enn noen gang å ta kontakt med mennesker vi ellers ikke har så mye kontakt med. Dette kan være en god anledning til å ta kontakt med de vi ellers bare ser til kongress og avtale et gjensyn i 2022, avslutter hun.

Frelsesarmeens musikkseksjon-hornmusikk

RELATERTE SAKER