Moss korps

Vi stenger ikke korpsene

– men avlyser alle oppsatte aktiviteter til og med søndag 22. mars.

Sist oppdatert:

I solidaritet med sårbare grupper og som et bidrag i den nasjonale dugnaden som nå pågår for å begrense utbredelsen av Koronaviruset gjelder følgende for alle Frelsesarmeens korps fra og med i dag:

Frem til og med søndag 22. mars avlyser vi alle oppsatte aktiviteter på korpsene.

Dette betyr ikke at vi stenger korpsene. Administrative oppgaver opprettholdes, ansatte utfører andre oppgaver og det skal finnes løsninger for å opprettholde tilbud til de som trenger oss aller mest.

Vi skal fremdeles møte hverandre, men unngår større grupper og gjør tiltak slik at sårbare grupper beskyttes i størst mulig grad.

I praksis betyr dette:

  • Det vurderes alternative løsninger for matutdeling og hjelp til dem som trenger oss mest.
  • Det må finnes alternative løsninger for kontakt og oppfølging av korpsets medlemmer som trenger det, på telefon eller annet.

RELATERTE SAKER