Kongress 2019 143 beh
Webinaret har som mål å inspirere korpsene/nærmiljøkirkene til å bli bedre på inkludering og tilrettelegging for barn, unge og voksne med funksjonsevnevariasjoner. Dette bildet er fra siste årskongress der Camilla Fidje var en av to tegnspråktolker.

Webinar: Funksjonshemming og inkludering i Frelsesarmeen

Mandag 6. september inviterer Frelsesarmeens etiske råd til webinar.

Sist oppdatert:

Hva vil det si å være en inkluderende kirke og bevegelse? Hvordan kan vi formidle på en god måte at alle mennesker, uansett funksjonsevnevariasjoner, er skapt i Guds bilde? Og hvordan kan Frelsesarmeen bidra til å bekjempe fordommer og ekskludering av mennesker med funksjonsnedsettelser?

Den internasjonale Frelsesarmeen har nylig publisert et etisk standpunkt (International Positional Statement) rundt temaet funksjonshemming.

Webinaret har som mål å inspirere korpsene/nærmiljøkirkene til å bli bedre på inkludering og tilrettelegging for barn, unge og voksne med funksjonsevnevariasjoner.

Tid
Mandag 6. september kl.19.00–20.30

Program

  • Presentasjon av temaet ved Anna Rebecca Solevåg, Stavanger korps
  • Personlige erfaringer
  • Korps/nærmiljøkirker og universell utforming av bygg ved Kjell Olav Trobe (FEAS)
  • Panelsamtale med flere deltakere
  • Konferansier: Bo Christoffer Brekke

Arrangør
Frelsesarmeens etiske råd

Mer informasjon og link til webinaret vil bli lagt ut senere.


RELATERTE SAKER