Rusomsorg frelsesarmeen
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Omsorgstjenesten Arendal

Gratis kafe og matutdeling

Omsorgstjenesten er åpen tirsdager fra kl. 11.00 - 14.00. Matutdeling og gratis kafe