Plakat troshistorie 1

Troshistorie-gruppe, Oslo

Hvordan blir troen påvirket av livet vi lever? Hvordan utvikler den seg i løpet av livet?

Finnes det en sammenheng mellom bildet vi har av våre foreldre og bildet vi har av Gud? Hva skjer med troen når livet blir vanskelig?
Og hvilken trospraksis fører deg nærmere Gud?

Denne gruppa er for deg som ønsker å utforske disse spørsmålene og sammen med andre, finne språk til å kunne uttrykke egen tro.
Hvem vet, kanskje den da også blir lettere å dele med andre?

Hvor: Kommandør T. I. Øgrims plass 4 (Frelsesarmeen Templet)
Når: torsdager kl.1800 - 19.30
Det blir enkel bevertning og godt fellesskap!

Høres dette interessant ut? Vi vil gjerne ha deg med!
Påmelding eller spørsmål sendes til: mariao0103@gmail.com


KONTAKTINFO TROSHISTORIE-GRUPPE, OSLO