søndagsskole illustrasjon - sett på korpsnavn ved bruk
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Medlemskap, FAbU Skien

Gjennom å melde deg inn i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), støtter du opp om den lokale aktiviteten du deltar i. Alle aktiviteter får økonomisk støtte for registrerte medlemmer under 26 år. Slik bidrar du til at aktiviteten du deltar på kan driftes bedre.

Hva?

Medlemskap i FAbU betyr at du melder deg inn i din lokale gruppe gjennom å betale en medlemskontingent. Du blir da registrert i FAbU på nasjonalt plan. Dette er ikke et medlemskap i trossamfunnet Frelsesarmeen, men i barne- og ungdomsorganisasjonen FAbU.

FAbU har ideologiske og organisatoriske bindinger til Frelsesarmeen og skal drives i samsvar med idealer og verdier som gjelder i Frelsesarmeen. FAbU er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon. Alle som betaler en årlig kontingent (minimum 50 kroner) kan være medlem av FAbU.

Hvorfor?

Gjennom å melde deg inn i FAbU, støtter du opp om den lokale aktiviteten du deltar i. Alle aktiviteter får økonomisk støtte for registrerte medlemmer under 26 år. Dette er Frifondsmidler fra LNU (Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner). Slik bidrar du til at aktiviteten du deltar på, kan driftes bedre. Medlemskapet viser også en tilhørighet til fellesskapet tilknyttet aktiviteten.

Medlemskapet gir dessuten reduserte priser på FAbU-leire på nasjonalt plan og gir deg muligheten til å påvirke FAbU sitt arbeid dersom du ønsker å engasjere deg gjennom FAbU-ting og styreverv. Alle medlemmer over 12 år har fulle demokratiske rettigheter.

Hvordan?

Fyll ut skjemaet under. Du vil da få tilsendt e-post med faktura og lenke til betaling med Vipps.

Takk for at du ønsker å bidra gjennom medlemskap!


KONTAKTINFO MEDLEMSKAP, FABU SKIEN