Med Hap i Bagasjen HRN 3639

Mennesker i sårbare situasjoner

Mange europeere kommer til Norge på leting etter en inntekt, enten som pendlere som brødfør familien hjemme - eller for å etablere seg i Norge. De fleste kommer seg inn i fast arbeid, men noen faller utenfor. Vi er til for de som faller utenfor, og som tjener til livets opphold på alternative måter.

Migrasjonssenteret Oslo
Lavoppløst vinternatt 7807 beh 2

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at en har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Hjelpetilbud for migranter
  • Med håp i bagasjen
  • Overnattingstilbudet "Vinternatt"
  • Anti-trafficking
  • Hjemløse og tiggere
Kopi lavere oppløst vinternatt 7742 beh 1

Hjelpetilbud for migranter

Dusj, mat og et sted å hvile. Det gis informasjon om rettigheter og muligheter i Norge, og gis realitets-veiledning der vi avklarer forventninger til oppholdet i Norge.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN MENNESKER I SÅRBARE SITUASJONER