Fyrlyset Gabi 4797 beh

Sårbare grupper

Mange europeere kommer til Norge på leting etter en inntekt, enten som pendlere som brødfør familien hjemme - eller for å etablere seg i Norge. De fleste kommer seg inn i fast arbeid, men noen faller utenfor. Vi er til for de som faller utenfor, og som tjener til livets opphold på alternative måter.

Noen tyr til tigging, bladselging eller gateunderholdning. Andre igjen tyr til ulovlige midler. Mange jobber i det svarte arbeidsmarkedet. Felles for dem alle er at de er i en sårbar livssituasjon, med høy risiko for helseproblemer og utnyttelse.

Dekker grunnleggende behov og gir råd

Vi møter mennesker som havner på gata uten fullgode alternativer, sårbare for helseproblemer og utnyttelse. Vi gir hjelp til de som befinner seg i en svært vanskelig livssituasjon, og dekker de grunnleggende fysiske behov og gir råd om hvordan de kan komme seg ut av problemene.

Mange som trenger hjelp kommer fra Romania, men vi har også en stor andel mennesker fra land som Polen, Litauen og Italia. Våre ansatte har relevant faglig utdanning og språkkompetanse.

Migrasjonssenteret Oslo

Langsiktige løsninger

Vi jobber for langsiktige løsninger. Det er mange som for eksempel ikke kan skrive, lese eller bruke en PC. Vi starter prosessen her i Norge med sikte på en langsiktig løsning i deres eget hjemland.

Vi jobber for å utvikle ressursene til det beste for dem selv. Vi tror at alle har noe å bidra med i samfunnet, selv om det nødvendigvis ikke er rom for dem i det norske.

Moderne slaveri og menneskehandel

Vi opplever også en økt problematikk med ulike typer for moderne slaveri og menneskehandel. Vi møter mennesker som forteller om utnyttelse i Norge og i andre land. Gjennom vårt internasjonale nettverk arbeider Frelsesarmeen med å bygge opp et system med mål om å identifisere ofre og agere.

Omsorg, hjelp og kunnskap

Vårt fokus i Norge handler om å møte den enkelte der vedkommende er: Mennesker som er satt i fengsel på grunn av falske papirer, mennesker som har flyktet og trenger hjelp til å komme seg videre i livet - eller hjem. Vi jobber for å møte alle med god omsorg, profesjonell hjelp og kunnskap.

Lavoppløst vinternatt 7807 beh 2

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at en har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Hjelpetilbud for migranter
  • Med håp i bagasjen
  • Overnattingstilbudet "Vinternatt"
  • Anti-trafficking
  • Hjemløse og tiggere
Kopi lavere oppløst vinternatt 7742 beh 1

Hjelpetilbud for migranter

Dusj, mat og et sted å hvile. Det gis informasjon om rettigheter og muligheter i Norge, og gis realitets-veiledning der vi avklarer forventninger til oppholdet i Norge.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN SÅRBARE GRUPPER