170420 Linda ettersokelse DSC7702 beh
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Søk etter savnede personer

Frelsesarmeens ettersøkelseskontorer verden over sporer opp savnede familiemedlemmer.

Hvert år er det hundrevis av mennesker som prøver å finne familiemedlemmer som de har mistet kontakt med, eller som har vært savnet av ulike årsaker. De som ønsker å finne en slektning, får ofte oppleve at Frelsesarmeen kan være til god hjelp. I den siste tiden har vi årlig sporet det opp rundt 60 personer.


Saker vi tar

Vi påtar oss å søke etter slekt i inn- og utland. Resultatet avhenger av at vi kan få så gode opplysninger som mulig.

Vi kan også lete etter biologiske foreldre til adoptivbarn. I Adopsjonsloven av 28.2.1986 heter det blant annet: «Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet eller den fylkesmann som har gitt bevilgningen, hvem de opprinnelige foreldrene er».

Vi kan også lete etter biologiske fedre, men det forutsetter at farskapet er kjent, at vedkommende far har erkjent farskapet eller at det foreligger en dom om farskapet. Utenfor Skandinavia kan en ikke søke etter fedre hvor foreldrene ikke har levd i et ekteskap.


Saker vi ikke tar

Selv om Frelsesarmeen gjerne vil hjelpe alle søkere, er det endel saker det ikke er mulig å ta opp.
For eksempel:

  • Søker under 18 år
  • Venner utenfor Skandinavia
  • Biologiske foreldre eller søsken kan IKKE søke etter bortadopterte
  • Arv (gjelder utlandet)
  • Slektgranskning


Hvordan du går frem

For å kunne hjelpe deg, trenger vi dokumentasjon på det du vet, og en fullmakt til å kunne søke på dine vegne.

All kontakt med Ettersøkelsesarbeidet skjer via brev, telefon (tlf. 22 99 85 00) eller e-post. Personlig henvendelse gjøres etter avtale.

Last ned registreringsskjema. Ut fra de opplysninger som kommer fram på skjemaet kan vi avgjøre om det er mulig å gjennomføre en ettersøkelse. Den ettersøktes fulle navn, nøyaktige fødselsdato og siste kjente adresse i det nåværende landet er viktig informasjon.

Ved alle henvendelser til oss etter at vi har tatt opp en sak må du benytte vårt referansenummer.

Ferdig utfylte skjemaer sendes til:
Seksjon for ettersøkelsesarbeid
Kommandør T.I. Øgrims plass 4
0165 Oslo

Gebyr

I tidens travelhet tapes ofte kontakten mellom familie og venner. Vi vil gjerne gjøre hva vi kan for å knytte kontakten igjen. Vi kan ikke gjøre dette uten penger, men vårt gebyr prøver vi å holde så lavt som mulig. For tiden koster det:

Norge........... kr 500,-

Utland........... kr 700,-

Arvesaker..... kr 2.500,-

Frelsesarmeens holdning er at ingen skal være utelukket fra å søke av økonomiske hensyn. Ettersøkelsesarbeidet er helt avhengig av å få sin del av de gavene som kommer inn til Frelsesarmeen fra givere.


RELATERTE SAKER