Slumstasjonen0234 beh

Bli frivillig

For å kunne gjøre hverdagene bedre og festdagene til et lyspunkt for flest mulig, trenger vi så mange varme hjerter, kloke hoder, trygge hender og stødige føtter som mulig.

Hvem kan bli frivillig? Alle kan i utgangspunktet være med som frivillige i Frelsesarmeen. Du trenger ikke å være ansatt eller medlem, selv om også de gjør en stor innsats på fritiden. Du kan bidra som frivillig så lite eller så mye som du vil. Har du tid til å forplikte deg på faste tidspunkt i uken, eller med et visst antall timer over tid, er det enklere for oss å finne oppgaver til deg - og du vil kanskje oppleve det som mer meningsfullt.

Frivillige får tilbud om å ta et kurs hvor de blant annet får informasjon om Frelsesarmeen, og om det å være frivillig.

Bli frivillig - utfyllingsskjema


Hva kan jeg bidra med?
Det er nesten bare fantasien som setter begrensninger for hva du kan gjøre som frivillig i Frelsesarmeen. For eksempel:

 • Vil du være besøksvenn for en familie uten nettverk? Eller besøke en småbarnsfamilie med minst et barn under skolepliktig alder, to til fire timer i uken?
 • Kan du tenke deg å lede en dataklubb for seniorer?
 • Vil du være med å dele ut mat og klær?
 • Har du lyst til å være norsklærer for fremmedspråklige, eller fungere som tolk?
 • Kan du tenke deg å bli søndagsskolelærer, eller undervise konfirmanter?
 • Er du en racer til å vaske gulv?
 • Vil du besøke innsatte i norske fengsel?
 • Spiller du horn, piano - eller begge deler? Vil du dirigere et kor?
 • Kan du hjelpe noen med å sette opp et husholdningsbudsjett?
 • Har du egen snøfreser og gressklipper?
 • Vil du hjelpe til på en barneklubb, eller bidra som fotballtrener?
 • Kan du reparere sykler?
 • Vil du lage søndagsmiddag for en gruppe rusmisbrukere?
 • Kanskje du vil synge solo eller holde andakt på eldresenteret?
 • Kan du fikse tennene til en som ikke har råd til tannlege, eller stelle håret til en minstepensjonist?
 • Vil du sette av en time eller to i uken til å gå tur, på kafé eller kino med en som er alene resten av uka?
 • Er du den nye regissøren til seniorenes teatergruppe, eller kanskje du kan lage kulisser eller sy kostymer?
 • Vil du stå grytevakt i desember?

Vi har bruk for alt dette og mye mer - men nok ikke alt på alle steder. Våre tilbud varierer lokalt. Vi holder til på små og store steder over hele landet. Ta kontakt med din lokale nærmiljøkirke eller et av våre lokale tiltak - kanskje er det akkurat deg, dine evner og ekspertise vi trenger.

Du kan også se listen vår på frivillig.no - som viser noen av våre konkrete behov akkurat nå.

Det er også mulig at du registrerer deg via skjemaet under, uansett hvor i landet du holder til - så tar vi kontakt.

Les mer om frivillighet i Frelsesarmeen her. Vi har blant annet intervjuet fem av våre flott frivillige.

Maks 100 tegn. Send e-post til post@frelsesarmeen.no dersom du har behov for det..
Jeg ønsker å gå på kurs i Oslo (gjelder kun for frivillige i Oslo)