Julegryta 2021 barnefattigdom

Gi håp i ei gryte

I Norge lever over 115 000 barn i fattigdom. Sammen kan vi hjelpe dem som sliter. Pengene går til mat, klær, omsorg og fellesskap året rundt.


VÅRE ARBEIDSOMRÅDERSISTE NYTT