Moldova DSCF2992 2beh

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i Norge er organisert sammen med Island og Færøyene og driver 297 enheter.

Frelsesarmeen driver enheter/tiltak i Norge (289), Island (4) og Færøyene (4).

 • 98 korps (nærmiljøkirker) med utstrakte tilbud til lokalsamfunnene, herunder barne- og ungdomsaktiviteter, kultur- og inkluderingstiltak for familier, enslige og eldre samt matutdeling og andre tiltak for vanskeligstilte.

 • 114 sosiale institusjoner, omsorgssentre og virksomheter innen blant annet rusomsorg, barne- og familievern, ettervern, barnehager, fengselsarbeid, migrasjon, anti-trafficking, frivillighet, integrering, eldreomsorg og ulike lavterskeltilbud.

 • Fretex-konsernet med 39 fysiske butikker (hvorav 10 franchise), nettbutikk, 2 sorteringsanlegg og 24 jobb- oppfølgingsavdelinger.

 • Jeløy folkehøyskole

Fire andre heleide datterselskaper:

 • Frelsesarmeens Barnehager AS
 • Frelsesarmeens Eiendommer AS
 • Frelsesarmeens Næringseiendom AS
 • Frelsesarmeens Offiserskole AS


Hovedkvarteret

Frelsesarmeens territoriale hovedkvarter for arbeidet i Norge, Island og Færøyene er lokalisert på Kommandør T. I. Øgrims plass 4 i Oslo.

Fretex

Fretex sitt hovedkontor ligger i Sandnes. Konsernet Fretex består, i tillegg til morselskapet, av de heleide datterselskapene «Fretex Jobb og oppfølging AS» «Fretex Pluss AS» og «Fretex Miljø AS». I tillegg består det av det deleide datterselskapet «Fretex International AS» (51 prosent), som eies sammen med Frelsesarmeen Sverige (49 prosent). «Fretex Miljø» har sitt hovedkontor i Oslo.

Her finner du Frelsesarmeens tilbud nær deg.


Ansatte og frivillige

Frelsesarmeen besto 31.12.2021 av 1852 ansatte hvorav 146 offiserer i totalt 1704 årsverk, i tillegg til et stort antall frivillige.

I styret for Frelsesarmeen (hovedstyret) er det 7 kvinner og 6 menn, mens i Frelsesarmeens toppledergruppe (lederrådet) er det 5 kvinner og 4 menn.

Medlemmer

 • 4099 soldater (+ 4,46 %)
 • 1766 tilhørige (+ 8,7 %)
 • 1239 medlemmer i trossamfunnet (+ 0,3 %)
 • 1854 (- 19,8 %) medlemmer i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

Årlig avholdes cirka 13 500 gudstjenester. Gudstjenestene er åpne også for ikke-medlemmer.

Økonomi

Frelsesarmeen avlegger regnskap i tråd med regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Årsrapport og regnskap er offentlige og kan lastes ned ved å klikke her.

Slik bruker vi midlene:

Diagram2

Her får vi midlene fra:
Frelsesarmeens arbeid er gjort mulig gjennom godt samarbeid, glade givere og nøktern drift. Nedenfor ser du en oversikt over finansieringskildene.

Diagram1

Frelsesarmeens revisor er Deloitte, og regnskapene revideres også ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i London.

Internasjonalt

Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 133 land (2022), og på over 175 ulike språk. Frelsesarmeens internasjonale statistikk viser for øvrig:

 • Ansatte: 27 299 aktive offiserer (+57%) og 105 400 øvrige ansatte (-6%).
 • Medlemmer: 1 251 573 soldater (+2%), 404 727 juniorsoldater og 172 438 tilhørige (-3,5%).
 • Korps (nærmiljøkirker): 14 597 (+0,5%)

Utvalgte fritidstilbud

 • 135 627 korsangere (voksne)
 • 29 170 brassmusikanter
 • 250 620 barn og unge i musikkaktiviteter
 • 374 468 barn og unge i andre fritidsaktiviteter
 • 577 851 søndagsskolemedlemmer

Utvalgte sosiale tiltak:

 • Herberger for hjemløse og andre steder med akuttovernatting ("emergency lodges") med totalkapasitet for 43 656 mennesker.
 • 285 program innen internasjonal katastrofeberedskap som hjelper flere enn 4,5 millioner mennesker.
 • 200 barnehjem
 • 191 hjem for eldre
 • 30 hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 2 702 gjenbruksbutikker

Utvalgte helsetiltak

 • 28 sykehus med kapasitet på 2.150 senger
 • 18 hospicer for døende
 • 21 spesialistklinikker og 38 fødeklinikker
 • 161 helsesentre og 1201 mobile klinikker
 • Totalt 467 509 innlagte og 747 981 poliklinisk behandlede pasienter.
 • 3685 helseopplæringstiltak (HIV/AIDS etc)

Utvalgte utdanningstiltak

 • 780 barnehager
 • 1 348 barneskoler
 • 508 ungdoms- og videregående skoler
 • 17 høyskoler og universiteter
 • 47 yrkesskoler
 • med totalt 471 519 elever og 19 075 lærere.

Utvalgte samfunnstjenestetiltak

 • 50 575 innsatte har fått cellebesøk
 • 44 284 har fått hjelp ved løslatelse
 • 51 730 har fått rettshjelp
 • 813 savnede har blitt funnet i ettersøkelsesarbeidet
 • 219 827 har blitt møtt i antiselvmordstiltak/nattpatrulje
 • 10 152 114 hjulpet i nødhjelpsarbeid
 • 16 939 895 har fått hjelp med generelle forespørsler


Kilde: The Salvation Army Yearbook 2022. Tall er per 1. januar 2021.
Prosentendringer viser til tall oppgitt i The Salvation Army Yearbook 2019.