Moldova DSCF2992 2beh

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i Norge er organisert sammen med Island og Færøyene.

 • 100 kirker ("korps") med utstrakte tilbud til lokalsamfunnene, herunder barne- og ungdomsaktiviteter, kultur- og inkluderingstiltak for familier, enslige og eldre, matutdeling og andre tiltak for vanskeligstilte. Arbeidet har tilsyn fra 6 regionkontorer ("divisjoner").
 • 74 sosiale institusjoner, omsorgssentre og virksomheter innen blant annet rusomsorg, barne- og familievern, ettervern, barnehager, fengselsarbeid, frivilligsentral, integrering, eldreomsorg og ulike lavterskeltilbud
 • 1 folkehøyskole
 • 1 fagskole for utdanning av pastorer/ledere ("offiserer")
 • Fretex-konsernet med 40 butikker og nettbutikk, 26 anlegg for bl.a. håndtering av brukt tøy, papir, sikkerhetsmakulering, 3.000 innsamlingspunkter for tøy i alle landets fylker.
 • Rettferdig handel-selskapet Others AS.
 • Frelsesarmeens eiendommer AS og Frelsesarmeens næringseiendom AS som eier og driver de aller fleste eiendommene Frelsesarmeens virksomheter holder til i.

Her finner du Frelsesarmeens tilbud nær deg.

Ansatte

Det er omlag 2000 i lønnet arbeid i Frelsesarmeen. Av disse er ca. 150 offiserer, resten er sivilt ansatt. Årlig starter over 4000 personer i ulike jobbprogram i regi av Fretex. Omtrent 450 personer er ordinært ansatt i Fretex-systemet.

I styret for Frelsesarmeen (hovedstyret) er det 6 kvinner og 6 menn, mens i Frelsesarmeens toppledergruppe (lederrådet) er det 5 kvinner og 4 menn.

Medlemmer

 • 4249 soldater (-3 %)
 • 1759 tilhørige (+2 %)
 • 1227 (+/-0%) trossamfunn-medlemmer
 • 2686 (+17%) medlemmer i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

(Tall pr 31.12.2019)

Årlig avholdes cirka 13 500 gudstjenester. Gudstjenestene er åpne også for ikke-medlemmer.

Økonomi

Frelsesarmeen avlegger regnskap i tråd med regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Du finner lenke til siste årsmelding inkludert regnskap nederst på denne siden.

Slik bruker vi midlene:

Slik bruker vi midlene

Her får vi midlene fra:
Frelsesarmeens arbeid er gjort mulig gjennom godt samarbeid, glade givere og nøktern drift. Nedenfor ser du en oversikt over finansieringskildene.

Her får vi midlene fra

Frelsesarmeens revisor er Deloitte og regnskapene revideres også ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i London.

Internasjonalt

Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 131 land (2019), og på over 175 ulike språk. Frelsesarmeens internasjonale statistikk viser forøvrig:

 • Ansatte: 17.417 aktive offiserer (-) og 112.393 øvrige ansatte (-).
 • Medlemmer: 1.225.101 soldater (+1%) og 178.712 tilhørige (+2,4%).
 • Korps (nærmiljøkirker): 14.526 (-)

Utvalgte fritidstilbud

 • 110.803 korsangere (voksne)
 • 9.597 korsangere (barn og ungdom)
 • 32.284 brassmusikanter
 • 272.052 barn og unge i musikkaktiviteter
 • 374.468 barn og unge i andre fritidsaktiviteter
 • 677.144 søndagsskolemedlemmer

Utvalgte sosiale tiltak:

 • 911 herberger for hjemløse og andre steder med akuttovernatting ("emergency lodges") med totalkapasitet for 49.178 mennesker
 • 234 barnehjem
 • 150 hjem for eldre
 • 41 hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 114 krisesentre for menn eller kvinner
 • 2.524 gjenbruksbutikker

Utvalgte helsetiltak

 • 30 sykehus med kapasitet på 2.125 senger
 • 22 hospicer for døende
 • 42 spesialistklinikker, 132 helsesentre og 91 mobile klinikker med 2282.947 innlagte og 1,3 millioner poliklinisk behandlede pasienter.
 • 8.851 helseopplæringstiltak (HIV/AIDS etc)

Utvalgte utdanningstiltak

 • 766 barnehager
 • 1205 barneskoler
 • 426 ungdoms- og videregående skoler
 • 42 høyskoler og universiteter
 • 78 yrkesskoler
 • med totalt 403.131 elever og 18.632 lærere.

Utvalgte samfunnstjenestetiltak

 • 153.784 innsatte har fått cellebesøk
 • 54.696 har fått hjelp ved løslatelse
 • 143.785 har fått rettshjelp
 • 2.091 savnede har blitt funnet i ettersøkelsesarbeidet
 • 315.011 har blitt møtt i antiselvmordstiltak/nattpatrulje
 • 10.584.334 hjulpet i nødhjelpsarbeid

Kilde: The Salvation Army Yearbook 2019.