Moldova DSCF2992 2beh

Frelsesarmeen i tall

Frelsesarmeen i Norge er organisert sammen med Island og Færøyene og driver 297 enheter.

289 av disse er i Norge, 4 på Island og 4 på Færøyene. De fordeler seg som følger:

 • 98 korps (nærmiljøkirker) med utstrakte tilbud til lokalsamfunnene, herunder barne- og ungdomsaktiviteter, kultur- og inkluderingstiltak for familier, enslige og eldre, matutdeling og andre tiltak for vanskeligstilte.
 • 114 sosiale institusjoner, omsorgssentre og virksomheter innen blant annet rusomsorg, barne- og familie- vern, ettervern, barnehager, fengselsarbeid, migrasjon, anti-trafficking, frivillighet, integrering, eldreomsorg og ulike lavterskeltilbud.
 • Fretex-konsernet med 42 butikker, 2 sorteringsanlegg, 30 jobboppfølgingsavdelinger
 • 11 gjenbruksbutikker utenfor Fretex-konsernet
 • 4 heleide datterselskaper:
  • Frelsesarmeens Barnehage Teisen AS
  • Frelsesarmeens Eiendommer AS
  • Frelsesarmeens Næringseiendom AS
  • Frelsesarmeens Offiserskole AS
 • Jeløy folkehøyskole

Her finner du Frelsesarmeens tilbud nær deg.

Ansatte og frivillige

Det ble utført 1705 årsverk i 2020. I tillegg kommer alle frivillige medarbeidere ved virksomheter og korps (nærmiljøkirker).

I styret for Frelsesarmeen (hovedstyret) er det 7 kvinner og 6 menn, mens i Frelsesarmeens toppledergruppe (lederrådet) er det 5 kvinner og 4 menn.

Medlemmer

 • 3924 soldater (- 4 %)
 • 1624 tilhørige (- 1,3 %)
 • 1235 medlemmer i trossamfunnet (+ 0,6 %)
 • 2311 (- 27%) medlemmer i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

(Tall pr 31.12.2020)

Årlig avholdes cirka 13 500 gudstjenester. Gudstjenestene er åpne også for ikke-medlemmer.

Økonomi

Frelsesarmeen avlegger regnskap i tråd med regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Årsrapport og regnskap er offentlige og kan lastes ned ved å klikke her.

Slik bruker vi midlene:

Midler på 2020

Her får vi midlene fra:
Frelsesarmeens arbeid er gjort mulig gjennom godt samarbeid, glade givere og nøktern drift. Nedenfor ser du en oversikt over finansieringskildene.

Midler fra 2020

Frelsesarmeens revisor er Deloitte og regnskapene revideres også ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i London.

Internasjonalt

Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen i 131 land (2019), og på over 175 ulike språk. Frelsesarmeens internasjonale statistikk viser forøvrig:

 • Ansatte: 17.417 aktive offiserer (-) og 112.393 øvrige ansatte (-).
 • Medlemmer: 1.225.101 soldater (+1%) og 178.712 tilhørige (+2,4%).
 • Korps (nærmiljøkirker): 14.526 (-)

Utvalgte fritidstilbud

 • 110.803 korsangere (voksne)
 • 9.597 korsangere (barn og ungdom)
 • 32.284 brassmusikanter
 • 272.052 barn og unge i musikkaktiviteter
 • 374.468 barn og unge i andre fritidsaktiviteter
 • 677.144 søndagsskolemedlemmer

Utvalgte sosiale tiltak:

 • 911 herberger for hjemløse og andre steder med akuttovernatting ("emergency lodges") med totalkapasitet for 49.178 mennesker
 • 234 barnehjem
 • 150 hjem for eldre
 • 41 hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 114 krisesentre for menn eller kvinner
 • 2.524 gjenbruksbutikker

Utvalgte helsetiltak

 • 30 sykehus med kapasitet på 2.125 senger
 • 22 hospicer for døende
 • 42 spesialistklinikker, 132 helsesentre og 91 mobile klinikker med 2282.947 innlagte og 1,3 millioner poliklinisk behandlede pasienter.
 • 8.851 helseopplæringstiltak (HIV/AIDS etc)

Utvalgte utdanningstiltak

 • 766 barnehager
 • 1205 barneskoler
 • 426 ungdoms- og videregående skoler
 • 42 høyskoler og universiteter
 • 78 yrkesskoler
 • med totalt 403.131 elever og 18.632 lærere.

Utvalgte samfunnstjenestetiltak

 • 153.784 innsatte har fått cellebesøk
 • 54.696 har fått hjelp ved løslatelse
 • 143.785 har fått rettshjelp
 • 2.091 savnede har blitt funnet i ettersøkelsesarbeidet
 • 315.011 har blitt møtt i antiselvmordstiltak/nattpatrulje
 • 10.584.334 hjulpet i nødhjelpsarbeid

Kilde: The Salvation Army Yearbook 2019.