4557629544 429392f7dd k

Organisering

Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army som arbeider i over 133 land (2022). På denne måten er vi både helnorske og globale.

Ledelsen i Norge

Sammen med Island og Færøyene utgjør Norge ett av Frelsesarmeens territorier. Det territoriale hovedkvarteret ligger på kommandør T.I. Øgrims plass 4 i Oslo.

Frelsesarmeens internasjonale karakter vises både ved at utenlandske offiserer tjenestegjør i Norge, men også ved at norske offiserer arbeider i utlandet.

Organisering av arbeidet

Under den øverste ledelsen med territorialleder og sjefsekretær er arbeidet organisert med en programavdeling, som blant annet har et spesielt ansvar for arbeidet i våre korps (menigheter). Korpsene er igjen delt inn i seks divisjoner (regioner) med egne divisjonsledere.

Videre har vi en sosialavdeling, som overser arbeidet innenfor sosialarbeidets ulike seksjoner. Vi har en avdeling for arbeid blant kvinner, en personalavdeling og kommunikasjonsavdeling.

Ledergruppen og styret for Frelsesarmeen består for tiden av:


Lederrådet

 • Knud David Welander, kommandør, territorialleder
 • Lisbeth Welander, kommandør, TPWM
 • Paul Waters, oberst, sjefsekretær
 • Jane Waters, oberst
 • Lise O. Luther, oberstlt., avdelingssjef forvaltning
 • Magna Våje Nielsen, oberst, avdelingssjef personal
 • Ann Pender, major, avdelingssjef program
 • Tone Gjeruldsen, major, sekretær åndelig livs utvikling
 • Wenche Walderhaug Midjord, major, avdelingssjef sosial (konst.)
 • Geir Smith-Solevåg, avdelingssjef kommunikasjon


Hovedstyret

 • Knud David Welander (styreleder)
 • Paul Waters (nestleder)
 • Lisbeth Welander
 • Magna Våje Nielsen
 • Lise O. Luther
 • Ann Pender
 • Wenche Walderhaug Midjord
 • Geir Smith-Solevåg
 • Ida Karin Eide
 • Ørjan Amland
 • Benjamin Brekke-Nærstad
 • Morten Brundtland
 • Hallvard Eidheim


Internasjonal ledelse

Frelsesarmeen globalt ledes fra det internasjonale hovedkvarter i London. Herfra koordineres arbeidet i de ca. 60 administrative enhetene - territorier og “commands” - som Frelsesarmeen har delt verden inn i. Gjennom en slik samordning av ressursene håper en å kunne holde administrasjonskostnader på et minimum og ha strategisk handlefrihet til å utføre oppdraget på best mulige måte. Øverste internasjonale leder er generalen, som velges av det høye råd, bestående av ledere fra hele verden

I 2018 utnevnte Det høye råd kommandøren Brian Peddle til Frelsesarmeens verdensleder. Han er den 21. i rekken av menn og kvinner som etter grunnleggeren William Booth (1829-1912) har hatt tittelen general. Den nye generalen, Brian Peddle og Rosalie Peddle, som blir ny leder for Frelsesarmeens kvinner, var ferdigutdannede offiserer i henholdsvis 1977 og 1976. De første tretti årene av sin tjenestetid ble tilbrakt som korpsledere, ved divisjonshovedkvarterer og ved offisersskolen i hjemlandet Canada. Etter det har de hatt følgende internasjonale stillinger: New Zealand, Fiji og Tonga (2007-2009, ledelse av Nordre divisjon) Storbritannia og Irland (2009-2011, nestleder og leder for Spiritual Life Development.) Canada og Bermuda (2011-2014, territorialleder) Internasjonalt hovedkvarter (2014-2015), ledere for arbeidet i Amerika og de karibiske øyer. Internasjonalt hovedkvarter (2015-2018 stabssjef/nestledere).

Kommandør Rosalie Peddle har en bachelorgrad i bibelske og teologiske studier fra Winnipeg. Begge har fullført Frelsesarmeens Executive Leadership Programme ved Simon Fraser University Canada. Utenom tjenesten har de nye internasjonale lederne varierte interesser. Brian Peddle liker kajaking, sykling, fjellturer og fiske, mens Rosalie Peddle liker å lese, sykle og turer i skog og mark. Tid med familien er en prioritet, selv i hektiske hverdager. De har to døtre og fem barnebarn.