Dame fra Frelsesarmeen og uniformert mann står ved inngangsporten til et fengsel.

Fengselsarbeid

Frelsesarmeens fengselsarbeid har siden 1920 besøkt innsatte på cella. Vi bistår mennesker under varetekt, straffegjennomføring og i løslatelsesprosessen. Vi har også tilbud om åpen soning og om bistand ved tilbakeføring av utenlandske innsatte til hjemlandet.

Mange innsatte opplever utfordringer med, eller mangel på, nettverk og relasjoner. En del soner langt unna der de bor, og får dermed få besøk. Å sitte i fengsel er ofte ensomt og skambelagt, og mange kjenner på vanskelige følelser de ikke får snakket med noen om. Derfor er det viktig å ha noen å prate med utenfor fengselssystemet og som man kan betro seg til.

Gjennom vår åpen soning-institusjon, Elevator, hjelper vi innsatte tilbake til arbeid eller skole/studier. Målet med åpen soning er at alle beboere skal løslates til en trygg bolig, en meningsfull jobb, forutsigbar økonomi og med et positivt nettverk rundt seg. Når sjansene for tilbakefall til kriminelle handlinger reduseres, blir samfunnet tryggere.

Frelsesarmeens fengselsarbeid tilbyr:

  • Samtale, sjelesorg, råd og veiledning
  • Gudstjenester og konserter
  • Praktisk hjelp
  • Støtte og oppfølging ved løslatelse
  • Oppfølging av utenlandske innsatte, "Safe Way Home"
  • Råd og veiledning til ofre for menneskehandel
  • Presentasjon av Frelsesarmeens øvrige tilbudKontaktinformasjon


Frelsesarmeens fengselsarbeid
Daglig leder Yury Zelentsov
e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Bretveit DSC 5977 beh

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at en har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN FENGSELSARBEID