Elevator 8351
Alt om vårt arbeid med fengselsarbeid

Elevator

Frelsesarmeens «heis» tilbake til samfunnet.

Straffegjennomføringsloven § 12 gir mulighet til at innsatte kan gjennomføre straffen i en institusjon. Elevator er en slik § 12-institusjon drevet av Frelsesarmeen.

Elevator skal være, som det ligger i navnet, en «heis» tilbake til samfunnet.

Målet er at alle beboere skal løslates til en trygg bolig, en meningsfull sysselsetting/jobb, forutsigbar økonomi, avklart helseoppfølging og med et positivt nettverk rundt seg.

På Elevator får alle beboere en primærkontakt som har ansvar for oppfølgingen under oppholdet. I samarbeid med primærkontakt kartlegges det hvilke behov den enkelte har i forbindelse med løslatelse og det utarbeides en løslatelsesplan.

Elevator har 30 plasser som er finansiert av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Siden 2018 har Elevator samarbeidet tett med Oslo friomsorgskontor som har det juridiske ansvaret for våre beboere, som for eksempel løslatelse.

Elevator mottok pris som «årets kontaktskaper» fra friomsorgen i 2018, som gis til samarbeidspartnere som har vist en ekstra innsats for de domfelte.

Vi har kapellantjeneste fra Frelsesarmeens fengselsarbeid.

I 2019 startet Elevator prosjekt «Mellom oss». Dette er et samtaletilbud til innsatte som opplever utfordringer med nettverk og relasjoner.

Elevator har fått innvilget penger fra Sparebankstiftelsen DNB til å bygge lekeplass, for å ha et tilbud for barna til våre beboere. I 2021 fikk vi også midler fra Sparebankstiftelsen DNB til å lage musikkrom, til stor glede for både beboere og ansatte.

Vil du få et innblikk i hverdagen på Elevator? Sjekk ut tv-dokumentaren «Helene sjekker inn» som ble sendt på NRK 01.12.2019.

Ved spørsmål kan du/dere ta kontakt med vår vakttelefon:
47 46 94 81 eller 23 06 92 35

Last ned vår nye brosjyre ved å klikke på lenken under.


KONTAKTINFO ELEVATOR


Frelsesarmeens rusomsorg, Elevator

Ole Deviks vei 20, 0666 Oslo

RELATERTE SAKER