2809 embroidery christmas hearts prod 12beh kopi

Bærekraft og samfunnsansvar

Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army, som arbeider i 133 land. Vi er derfor både helnorske og globale, med et stort spenn av aktiviteter over hele verden. Frelsesarmeen omfattes av åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Den nye åpenhetsloven har som formål å sørge for at større virksomheter hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, utfører risiko- og aktsomhetsvurderinger – og deretter håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene som kartlegges og vurderes rundt:

  • Menneskerettigheter
  • Etterlevelse av anstendige arbeidsforhold
  • Hvordan vi jobber for å unngå negativ påvirkning eller risiko for negativ påvirkning

Ønsker du informasjon om hvordan vi i Frelsesarmeen jobber med disse spørsmålene? Da kan du sende en skriftlig henvendelse til post@frelsesarmeen.no. Svar gis innen rimelig tid, og senest tre uker etter at informasjonskravet er mottatt.

Vi ønsker å gi så gode svar som mulig, og setter derfor stor pris på om spørsmålet kan begrunnes med utfyllende informasjon om hva svaret skal bidra og/eller benyttes til.