2809 embroidery christmas hearts prod 12beh kopi

Bærekraft og samfunnsansvar

Frelsesarmeen er den norske utgaven av den verdensomspennende bevegelsen The Salvation Army, som arbeider i 133 land. Vi er derfor både helnorske og globale, med et stort spenn av aktiviteter over hele verden. Frelsesarmeen omfattes av åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022.