FN bærekraftsmål

Bærekraftsmål

Vi har forpliktet oss internasjonalt til å jobbe sammen med alle FN-landene om å skape en bedre verden.

Den 24. september 2015 ble statsledere fra 193 FN-land enige om 17 bærekraftige mål for en bedre verden. Til grunn ligger et ønske om å fullstendig utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene – innen 2030.

Frelsesarmeen var en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av bærekraftsmålene. Det var derfor naturlig at Frelsesarmeen internasjonalt forpliktet seg til å jobbe etter bærekraftsmålene da de var ferdige. The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC), som holder til i nærheten av FN-bygningen i New York, koordinerer innsatsen vår globalt.

Unik posisjon

Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 er på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. «Creating heaven on earth is our business», sa William Booth, grunnleggeren vår. I over 130 år har vi derfor jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk.

Frelsesarmeen:

  • Arbeider i dag i 132 land verden over, noe som gir oss en unik posisjon med tanke på å fange opp lokale utfordringer og behov, og nå ut til de som trenger det mest.
  • Har satt to klare forpliktelser: Å arbeide ut fra kunnskap om hva som fungerer, og bruke vår stemme til å fortelle om/utfordre andre til å bli med oss i dette viktige arbeidet.
  • Er tett på lokalsamfunn verden over, og vil fortsette å bringe stemmer fra grasrota inn i globale beslutningsprosesser. På bakkeplan arbeider vi for oppnåelse av bærekraftsmålene - blant annet gjennom arbeid som springer ut fra 14 528 lokale nærmiljøkirker (korps), 2 753 lokale utviklingsprosjekter, 2 653 skoler/barnehager og 297 sykehus/helseklinikker.

Alle våre internasjonale finansierte prosjekter er kategorisert i henhold til bærekraftsmålene, og dette arbeides det også med nasjonalt. Frelsesarmeen vil utarbeide en rapport hvert femte år for å spore våre bidrag til oppnåelsen.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Vi mener at vi gjennom vårt utstrakte arbeid kan bidra til et bedre og likere samfunn, men vi trenger dere med på laget! Gjennom samarbeid og kjøp av våre produkter kan du bidra til mange av bærekraftsmålene. Er deres virksomhet opptatt av bærekraft og ønsker å høre mer om vårt arbeid, er vi klar for en bærekraftig prat over en kaffekopp. Les mer

Fengselsarbeid

Nasjonalt arbeid


I Norge bidrar vi til bærekraftsmålene gjennom et utbredt sosialt arbeid. Eksempler på dette er:

Bærekraftsmål 1

Bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom):
Fretex jobb og oppfølging, Jobben, Såpa vaskehall i Tønsberg


Bærekraftsmål 2

Bærekraftsmål 2 (utrydde sult):
Matsentralen, suppestasjoner/matutdeling


Bærekraftsmål 3

Bærekraftsmål 3 (god helse):
Rusomsorg, Gatehospitalet, Anti-trafficking


Bærekraftsmål 4

Bærekraftsmål 4 (god utdanning):
See-me, barnehager, barnevern, fadder


Bærekraftsmål 5

Bærekraftsmål 5 (likestilling):
Kvinne/hjem/familie - tverrgående tema i alle utviklingsprosjekter


Bærekraftsmål 7

Bærekraftsmål 7 (ren energi for alle):
Fretex miljø


bærekraftsmål 8 9 12 13

Bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst),
bærekraftsmål 9 (innovasjon og infrastruktur),
bærekraftsmål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og
bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene):

Fretex, Others

Bærekraftsmål 10

Bærekraftsmål 10 (mindre ulikheter):
Aktivitetskortet


Bærekraftsmål 11

Bærekraftsmål 11 (bærekraftige byer og samfunn):
Home Start


Bærekraftsmål 14

Bærekraftsmål 14 (liv under vann):
Othilie (skjærgårdsrydding)


Bærekraftsmål 15 (liv på land) og 16 (fred og rettferdighet):
Fretex, Jobben, Rusomsorgen, Fengselsarbeid, Slumstasjonen, Gatehospitalet

Bærekraftsmål 17

Bærekraftsmål 17 (partnerskap for å nå målene):
Samarbeid i Frelsesarmeen internasjonalt, samkjøring av strategier, møtepunkter og felles innsats for kapasitetsbygging.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Frelsesarmeens seksjon for Internasjonal utvikling i Norge støtter indirekte og direkte hele 200.000 mennesker verden over. Mye av arbeidet handler om å hjelpe mennesker ut av ekstrem fattigdom (bærekraftsmål 1). Eksempler på dette er:

Økonomi og dyrking i Uganda

I Uganda når vi ca. 20.000 mennesker med hensyn til miljø, matsikkerhet og organisering i sivilsamfunn opp mot myndigheter. Vi har bidratt til å opprette spare/lånegrupper, for å bygge kapital og å opprette landsbybanker. Dette er en form for hjelp til selvhjelp, hvor mennesker løftes ut av fattigdom mot selvstendiggjøring. Dette gir bærekraftige resultater og konkret fattigdomsreduksjon.

Vi har også bidratt til rehabilitering av utarmede dyrkningsområder, og å finne nye bærekraftige og miljøvennlige metoder for å dyrke jorda.

Mikrokreditt i Myanmar

I Myanmar har vi 265 aktive husholdninger i et mikrokreditt-system. En husholdning består i snitt av 4-5 personer. Målet er inntektsøkning for familier, og å hjelpe dem å organisere seg.

Others

Vårt Others-arbeid er en av måtene Frelsesarmeen i dag jobber på for å skape arbeid for mennesker som ellers ville ha stått bakerst i arbeidskøen. Arbeidet svarer godt opp en rekke bærekraftsmål, som til sammen skaper gode synergier. Vi skaper blant annet arbeid for mennesker i utviklingsland, hvor det som produseres selges i vestlige land (bærekraftsmål 1 og 5).

Ved å også sysselsette kvinner, får familien inntekt som gir muligheter til å investere i utstyr, som symaskiner eller husdyr. Å skape kvinnelige lederskap er viktig, spesielt i forbindelse med rehabiliteringsarbeid. Arbeiderne får lønn etter produksjonsevne, og ikke etter effektivitet (bærekraftsmål 8). Vi skaper produkter av høy kvalitet med tidløst design, lave produksjonskostnader og lang holdbarhet (bærekraftsmål 12).

Bilde av William Booth Så lenge - gateprint på kongress 2019

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Vi er helt avhengig av støtte for å kunne fortsette vårt arbeid for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

Gi støtte