FN bærekraftsmål

Bærekraftsmål

Vi har forpliktet oss internasjonalt til å jobbe sammen med alle FN-landene om å skape en bedre verden.

Den 24. september 2015 ble statsledere fra 193 FN-land enige om 17 bærekraftige mål for en bedre verden. Til grunn ligger et ønske om å fullstendig utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene - innen 2030.

Frelsesarmeen var en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av bærekraftsmålene. Det var derfor naturlig at Frelsesarmeen internasjonalt forpliktet seg til å jobbe etter bærekraftsmålene da de var ferdige. The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC), som holder til i nærheten av FN-bygningen i New York, koordinerer innsatsen vår globalt.

Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 er på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. «Creating heaven on earth is our business», sa William Booth, grunnleggeren vår. I over 130 år har vi derfor jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk.

Vi arbeider i dag i 131 land verden over, noe som gir oss en unik posisjon med tanke på å fange opp lokale utfordringer og behov, og nå ut til de som trenger det mest. Vi har satt oss to klare forpliktelser: Å arbeide ut fra kunnskap om hva som fungerer, og bruke vår stemme til å fortelle om/utfordre andre til å bli med oss i dette viktige arbeidet.

Vi er tett på lokalsamfunn verden over, og vil fortsette å bringe stemmer fra grasrota inn i globale beslutningsprosesser. På bakkeplan arbeider vi for oppnåelse av bærekraftsmålene - blant annet gjennom arbeid som springer ut fra 14 528 lokale nærmiljøkirker (korps), 2 753 lokale utviklingsprosjekter, 2 653 skoler/barnehager og 297 sykehus/helseklinikker.

Å arbeide etter de 17 bærekraftsmålene nytter - hittil har for eksempel:

 • flere millioner mennesker fått hjelp ut av ekstrem fattigdom

 • flere jenter enn noen gang før er på skolebenken

 • dødelighet for barn under fem år er mer enn halvert

 • nye og innovative samarbeid har blitt igangsatt, forsterkning av samarbeid med offentlige myndigheter


Alle våre internasjonale finansierte prosjekter er kategorisert i henhold til bærekraftsmålene, og dette arbeides det også med nasjonalt. Frelsesarmeen vil utarbeide en rapport hvert femte år for å spore våre bidrag til oppnåelsen.

Fengselsarbeid

Nasjonalt arbeid


I Norge bidrar vi til bærekraftsmålene gjennom et utbredt sosialt arbeid. Eksempler på dette er:

 • Bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom): Fretex jobb og oppfølging, Jobben, Såpa vaskehall i Tønsberg

 • Bærekraftsmål 2 (utrydde sult): Matsentralen, suppestasjoner/matutdeling

 • Bærekraftsmål 3 (god helse): Rusomsorg, Gatehospitalet, Anti-trafficking

 • Bærekraftsmål 4 (god utdanning): See-me, barnehager, barnevern, fadder

 • Bærekraftsmål 5 (likestilling): kvinne/hjem/familie - tverrgående tema i alle utviklingsprosjekter

 • Bærekraftsmål 7 (ren energi for alle): Fretex miljø

 • Bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), bærekraftsmål 9 (innovasjon og infrastruktur), bærekraftsmål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene): Fretex, Others

 • Bærekraftsmål 10 (mindre ulikheter): Aktivitetskortet

 • Bærekraftsmål 11 (bærekraftige byer og samfunn): Home Start

 • Bærekraftsmål 14 (liv under vann): Othilie (skjærgårdsrydding)

 • Bærekraftsmål 15 (liv på land), bærekraftsmål 16 (fred og rettferdighet): Fretex, Jobben, Rusomsorgen, Fengselsarbeid, Slumstasjonen, Gatehospitalet

 • Bærekraftsmål 17 (partnerskap for å nå målene): Samarbeid i Frelsesarmeen internasjonalt, samkjøring av strategier, møtepunkter og felles innsats for kapasitetsbygging.
Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid


Frelsesarmeens seksjon for Internasjonal utvikling i Norge støtter indirekte og direkte hele 200.000 mennesker verden over. Mye av arbeidet handler om å hjelpe mennesker ut av ekstrem fattigdom (bærekraftsmål 1). Eksempler på dette er:

 • I Uganda når vi ca. 20.000 mennesker med hensyn til miljø, matsikkerhet og organisering i sivilsamfunn opp mot myndigheter. Vi har bidratt til å opprette spare/lånegrupper, for å bygge kapital og å opprette landsbybanker. Dette er en form for hjelp til selvhjelp, hvor mennesker løftes ut av fattigdom mot selvstendiggjøring. Dette gir bærekraftige resultater og konkret fattigdomsreduksjon. Vi har også bidratt til rehabilitering av utarmede dyrkningsområder, og å finne nye bærekraftige og miljøvennlige metoder for å dyrke jorda.

 • I Myanmar har vi 265 aktive husholdninger i et mikrokreditt-system. En husholdning består i snitt av 4-5 personer. Målet er inntektsøkning for familier, og å hjelpe dem å organisere seg.

 • Vårt Others-arbeid er en av måtene Frelsesarmeen i dag jobber på for å skape arbeid for mennesker som ellers ville ha stått bakerst i arbeidskøen. Arbeidet svarer godt opp en rekke bærekraftsmål, som til sammen skaper gode synergier. Vi skaper blant annet arbeid for mennesker i utviklingsland, hvor det som produseres selges i vestlige land (bærekraftsmål 1 og 5). Ved å også sysselsette kvinner, får familien inntekt som gir muligheter til å investere i utstyr, som symaskiner eller husdyr. Å skape kvinnelige lederskap er viktig, spesielt i forbindelse med rehabiliteringsarbeid. Arbeiderne får lønn etter produksjonsevne, og ikke etter effektivitet (bærekraftsmål 8). Vi skaper produkter av høy kvalitet med tidløst design, lave produksjonskostnader og lang holdbarhet (bærekraftsmål 12).
Bilde av William Booth Så lenge - gateprint på kongress 2019

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Vi er helt avhengig av støtte for å kunne fortsette vårt arbeid for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

Gi støtte