Julekampanje N0 A1473 beh

Samarbeid som gir håp

Omsorg gir avkastning langt utover dobbel og trippel bunnlinje.

Å gi håp i en vanskelig hverdag og sammen jobbe for et enda bedre samfunn, spesielt for utsatte grupper som ofte faller mellom to eller flere stoler, er god samfunnsøkonomi. Det ligger i vårt DNA å gå foran og ta samfunnsansvar, som en sosial entreprenør.

Det finnes mange muligheter for bedrifter som ønsker å samarbeide med oss, fra donasjoner og gaver til strategiske partnerskap. Bedrifter som bygger en verdibasert kultur og tar samfunnsansvar, får lojale og fornøyde ansatte som oppnår de beste resultatene.

Det er ikke deg, meg og dem – det er oss

Sammen kan vi bety noe for hverandre, og veksle mellom å være den som hjelper og den som blir hjulpet. Alle mennesker trenger å bli sett som den de er, uten diskriminering. Dørene våre er åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.

Det finnes mange muligheter for bedrifter som ønsker å samarbeide med oss, fra donasjoner og gaver til strategiske partnerskap.

Hos oss skal alle vite at de verdsettes og ses med de ressursene som bor i dem. I over 130 år har Frelsesarmeen jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk. Vi har forpliktet oss til å arbeide ut fra kunnskap om hva som fungerer, og bruke vår stemme til å fortelle og utfordre andre til å bli med oss i dette viktige arbeidet.

Dette vil vi gjerne ha med næringslivet på.

Julekampanje 0686 beh

Bærekraft

Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

  • For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. For å nå målene må vi samarbeide, mobilisere, involvere og skalere.
  • Bærekraftige selskaper opplever å ha høy tillit i markedet, og denne tilliten forsterker omdømmet og fremmer økonomisk lønnsomhet.

Det er god økonomi i tilfredse ansatte og det er god samfunnsøkonomi i å ta vare på de svakeste. Les mer

I Frelsesarmeen ønsker vi å gi styrke for dagen – og håp for i morgen

Din bedrift kan gi håp på veien. Kontakt oss for en bærekraftig prat om samarbeid og partnerskap.

Gunn Inger Røkke Ruud

Strategisk rådgiver og partneransvarlig næringsliv
gir@frelsesarmeen.no

mobil: 970 80 595
LinkedIn

Stian Fevang Wallentin
Rådgiver næringsliv
stian.fevang.wallentin@frelsesarmeen.no

mobil: 48 44 00 99
LinkedIn