Toro LS julekonsert 7241

Bli samarbeidspartner

Vi er takknemlig for støtte fra næringslivet, og det finnes flere muligheter for samarbeid. Det vanligste er at vi mottar gaver uten motytelser, slik at midlene kan gå direkte inn i vårt sosiale arbeid der hjelpen trengs.

Vi ser at strategisk partnersamarbeid stadig blir viktigere for å oppnå solide CSR-resultater for samfunnsengasjerte bedrifter. Et gjensidig og aktivt samarbeid kan gi store resultater - for alle parter.

Det finnes flere muligheter for bedrifter som ønsker å samarbeide med oss. Mange hjelper oss med konkrete produkter som vanskeligstilte har behov for. Noen bedrifter gir ved at ansatte blir trukket et beløp hver måned, mens andre har dugnadsdager, besøksopplegg eller events.

Et strategisk samarbeid krever gjensidighet, troverdighet og langsiktig tenkning. Blant våre strategiske hovedsamarbeidspartnere i dag kan vi nevne Mester Grønn, Toro og Kavli.

Har din bedrift tanker og ideer omkring samfunnsansvar og samarbeid? Har ledelsen og de ansatte lyst til å gjøre en forskjell der det virkelig trengs? Vi kommer gjerne for å presentere oss og for å ta en uformell prat.

Ta direkte kontakt med Richard Tybring Aune, event- og kampanjerådgiver, på telefon 920 18 606, eller e-post.

Se vår Mester Grønn Film som forteller om hvordan posesalget bidrar til ferietilbud for barnefamilier.