Takk for gaven!

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?
Andre måter å gi på:
Vipps til 2309
Send SMS "GAVE" til 2309 (250 kr)
Gi et bidrag til kontonummer 3000.15.07350

Hva går pengene til?

Takket være din gave kan vi sammen gi mat, klær, omsorg og fellesskap lokalt og til bruk gjennom hele året. De som mottar hjelpen er lavinntektsfamilier, personer med rusproblemer, eldre, ensomme, barn og unge.


ANDRE MÅTER Å GI