I Stock 1401099821

Sammen om bærekraftsmålene

Målene for en bærekraftig utvikling gjelder for alle mennesker, i alle aldre, i alle samfunn og i hvert land på jorden. Arbeidet med bærekraftsmålene handler om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må og kan gjøre sammen.