I Stock 1401099821

Sammen om bærekraftsmålene

Målene for en bærekraftig utvikling gjelder for alle mennesker, i alle aldre, i alle samfunn og i hvert land på jorden. Arbeidet med bærekraftsmålene handler om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må og kan gjøre sammen.

Bærekraftsmålene krever handling. Målene skal nås innen 2030 og for å få utviklingen til å gå fort nok, må vi samarbeide og trekke i samme retningen gjennom partnerskap. Ulikhetene i Norge øker, og Frelsesarmeen arbeider med og for menneskene i alle samfunnets lag. Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 er på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. I over 130 år har vi jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk. Frelsesarmeen var derfor en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av bærekraftsmålene.

Vi arbeider i dag i 131 land verden over. I Norge bidrar vi til bærekraftsmålene gjennom et utbredt sosialt arbeid i om lag 250 virksomheter. Dette som gir oss en unik posisjon for å fange opp lokale utfordringer og behov, og å nå ut til de som trenger det mest, men om vi skal nå målene innen 2030 trenger vi næringslivets innovasjonskraft, kunnskap, innsikt og kapital.

Bærekraft = konkurransekraft

Markedet krever at bedrifter tar samfunnsansvar og er bevisst i sin holdning til egen påvirkning på samfunn og miljø. En bærekraftig forretningsmodell bidrar derfor både positivt til sosiale forhold, miljø og klima, og er lønnsomt. Bærekraft gir konkurransekraft og bedrifter som ikke arbeider for en bærekraftig forretningsmodell risikerer rett og slett å bli utkonkurrert. Gjennom Frelsesarmeens aktiviteter bidrar vi i alle lagene av bærekraftsmålene, som vist i modellen utviklet av Stockholm Resilience Centre. Et rettferdig og likeverdig samfunn og økonomi er et middel for å oppnå målene.

Det er ikke deg, meg og dem, det er oss

Visste du at over 100.000 flere nordmenn lever under fattigdomsgrensa nå enn for ti år siden?

Ifølge Statistisk sentralbyrå øker forskjellene i Norge og stadig flere havner under fattigdomsgrensa. Samtidig har vi fått flere milliardærer. FN anslår at rundt 10 prosent av befolkningen i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen, dvs. at du tjener mindre enn 60 % av medianinntekten, etter skatt, over tre år. I 2019 levde 115,000 barn i Norge under fattigdomsgrensa.

Samtidig som forskjellene i samfunnet vårt øker, har vi et voksende utenforskap. Nesten én av ti nordmenn har både dårlig helse og lite penger. Dårlig helse og dårlig råd er kort sagt en veldig dårlig kombinasjon, som gir dårligere livskvalitet og dårligere velferd. Veien til Frelsesarmeen kan være tung, og lang, men hos oss er det plass til alle. En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel og de som er psykisk syke, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Tett samarbeid med ulike interessenter er nødvendig for å lykkes med å nå bærekraftsmålene. Bedrifter er en integrert del av samfunnet og har et ansvar for å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Det kan kun skje gjennom samarbeid, og en bærekraftsstrategi må ta dette inn i seg.

Vi mener at vi gjennom vårt utstrakte arbeid kan bidra til et bedre og likere samfunn, men vi trenger dere med på laget! Gjennom samarbeid og kjøp av våre produkter kan du bidra til mange av bærekraftsmålene. Er deres virksomhet opptatt av bærekraft og ønsker å høre mer om vårt arbeid, er vi klar for en bærekraftig prat over en kaffekopp.