Frelsesarmeens barne- og familievern-fosterhjem-jente
Illustrasjonsfoto

Barne- og familievern

Av og til må barn flytte hjemmefra for en kortere eller lengre periode. Når barnevernet i kommunen har bestemt en flytting, så hjelper Frelsesarmeens barne- og familievern dem ved å tilby en ny omsorgsbase preget av trygghet og kjærlighet.

Barna som kommer til oss har en ryggsekk med mange vonde minner, og viser smerten sin på ulike måter. Hvert barn har sine unike behov, og som trenger noe unikt fra oss.

Vi jobber for å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss. Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god utvikling, som fremmer god helse og ferdigheter for å klare seg senere i livet.

Andre familier som vi hjelper har havnet i en sårbar fase. Kanskje har hverdagen blitt for stressende, og de trenger avlasting. Andre familier sliter økonomisk, og trenger rådgivning, mat, klær eller leker.

Våre ansatte er til stede og ønsker å gjøre en forskjell - og er vårt viktigste suksesskriterium for å lykkes med det vi gjør. Vi har ansatte med ulik bakgrunn, kjønn og alder. De har til felles at de jobber i tråd med vårt kristne verdisyn og krav til kompetanse. Vi jobber hele tiden for å utvikle og oppdatere oss faglig, og benytter anerkjente metoder der refleksjon og mestring er hovedelementer.


Alle våre institusjoner er preget av kristen nestekjærlighet, som blant annet innebærer respekt for ulike livssyn og kulturer. Vi har ulike typer forsterket fosterhjem, som reflekterer det mangfoldet vi har i samfunnet.

Vi er også opptatt av forebyggende arbeid har en rekke lokale tilbud rettet mot barn, unge og foreldre - som familiestøttende hjelp, utflukter, aktiviteter, væresteder for ungdom eller kulturtilbud.

En stor del av de ansatte definerer idealisme som viktig i arbeidshverdagen, og forbinder dette med å strekke seg litt lengre.
– NOVA-rapporten NOTAT nr. 5/10

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og går gjerne «den ekstra mila» for å gi et godt tilbud innenfor de rammene vi har.


Kontaktinformasjon

Frelsesarmeens barne- og familievern
Virksomhetsleder Anne Hernæs Hjelle
Telefon 920 57 870 eller e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Bildet er portrett av en ung, alvorlig gutt utendørs, med hette på hodet, som ser rett inn i kameraet.

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at de har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Mat, klær og leker
  • Fosterhjem
  • Akuttboliger for familier
  • Omsorgsplasser for barn og ungdom
  • Forebyggende arbeid
  • Lokale aktiviteter
Illustrasjon Frelsesarmeens barne- og familievern

Mat, klær og leker

Våre nærmiljøkirker har ulike tilbud for bl.a. utdeling av mat, aktivitetskort og annet som barnefamilier måtte trenge.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN BARNE- OG FAMILIEVERN