Frelsesarmeens bistands- og nødhjelpsarbeid

Bistands- og nødhjelpsarbeid

Håp om en rettferdig og bærekraftig verden

Vi var der – vi er der – vi blir der
– Frelsesarmeen
Kenya East 571

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at man har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Bistandsprosjekter
  • Helse
  • Utdanning
  • Arbeid og entreprenørskap
  • Nødhjelpsarbeid
  • Fadderprosjekter
Myanmar

Bistandsprosjekter

Med fokus på sivilt samfunn, helse, utdanning, arbeid og entreprenørskap, og miljø, ønsker vi at våre utviklingsprosjekter skal bidra til å sette lokalsamfunn i stand til selv å ta ansvar for sin egen situasjon og utvikling.