Frelsesarmeens bistands- og nødhjelpsarbeid

Bistands- og nødhjelpsarbeid

Frelsesarmeen har alltid hatt fokus på sosial rettferdighet og på å lindre menneskers nød. Med støtte fra NORAD, Digni og andre samarbeidspartnere er vi med og bidrar til en bedre tilværelse for sårbare og vanskeligstilte mennesker over hele verden. Arbeidet drives av, og i samarbeid med, den lokale Frelsesarmeen der hjelpen gis.

Vi lever i en kontrastfylt verden. Vi hører daglig om mennesker som lider nød på grunn av sult, mangel på vann og et forsvarlig helsetilbud. Mange har ikke tilgang på jobb, skole og utdannelse, og flere samfunn står overfor store naturkatastrofer. Verdens realiteter er utfordrende å ta inn over seg – og det er lett å bli fortvilet og motløs. Men ingen av oss står alene, og alle har vi mulighet til å bidra til en mer rettferdig verden.

I 2018 brukte Frelsesarmeen 30 millioner norske kroner på bistands- og nødhjelpsarbeid. Med utgangspunkt i et ønske om å møte hele mennesket, er visjonen for dette arbeidet en rettferdig og bærekraftig verden. I praksis betyr det at vi jobber for at:

  • alle mennesker skal ha mulighet til å dekke egne grunnleggende behov, og skaperverket ivaretas.
  • alle mennesker skal oppleve verdighet og behandles i henhold til den enkeltes gudgitte verdi.
  • menneskers liv og relasjoner preges av Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet.

Vi har ingen tydelig avgrensing av målgruppe utover et uttalt mål om å nå de mest sårbare og marginaliserte. Vi ønsker imidlertid å spesifisere at alt vi gjør, vil inkludere et fokus på kvinners rettigheter og muligheter, og verdien av likestilling mellom menn og kvinner. Videre bidrar fadderarbeidet til et sterkt fokus på barns rettigheter og deres mulighet til å vokse og utvikle seg i trygge og gode omgivelser.


Kontaktinformasjon

Internasjonal utvikling, bistands- og nødhjelpsarbeid
Seksjonsleder Bo Christoffer Brekke
Telefon 465 96 695 eller e-post

Rådgiver fadderordning Trond David Tvedt
Telefon 22998547 eller e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Kenya East 571

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at man har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Bistandsprosjekter
  • Helse
  • Utdanning
  • Arbeid og entreprenørskap
  • Nødhjelpsarbeid
  • Fadderprosjekter
Myanmar

Bistandsprosjekter

Med fokus på sivilt samfunn, helse, utdanning, arbeid og entreprenørskap, og miljø, ønsker vi at våre utviklingsprosjekter skal bidra til å sette lokalsamfunn i stand til selv å ta ansvar for sin egen situasjon og utvikling.