Frelsesarmeens bistands- og nødhjelpsarbeid

Bistands- og nødhjelpsarbeid

Håp om en rettferdig og bærekraftig verden

Vi lever i en verden full av kontraster. De siste tiårene har verden sett stor fremgang, med en sterk nedgang i ekstrem fattigdom, en reduksjon av sykdom og død, og en økning i andelen barn som går på skole – for å nevne noe. Men verdens goder er fortsatt meget skjevt fordelt, og ikke alle har fått ta del i den store fremgangen.

Det finnes fortsatt altfor mange mennesker som lider nød grunnet sult, manglende tilgang på rent vann og mangel på et forsvarlig helsetilbud. Det finnes fortsatt altfor mange barn som ikke får tilgang på skole og utdannelse. Muligheter i livet preges fortsatt i alt for stor grad av hvor du har blitt født, og om du blir født som gutt eller jente. Ikke minst står verden overfor betydelige utfordringer i årene som kommer knyttet til ulike miljø- og klimaødeleggelser.

Men ingen av oss står alene, og alle har vi mulighet til å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden. I årene frem mot 2030 har verden gått sammen om en rekke bærekraftsmål, der blant annet fattigdom, sult og miljøutfordringer skal bekjempes under slagordet «ingen skal utelates». Frelsesarmeen stiller seg bak disse målene, og ønsker å gjøre vår del for at de nås.

I vår prosjektkatalog finner du en oversikt over noen av prosjektene du kan engasjere deg i. Vi håper du lar deg inspirere til engasjement for enkeltmenneskers håp om en bedre morgendag, slik at vi sammen kan bidra til at ingen utelates. Les vår prosjektkatalog

Vi var der – vi er der – vi blir der
– Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en kristen bevegelse som jobber i over 130 land. I mange av disse bistår Frelsesarmeen mennesker som lever under helt andre livsbetingelser enn oss. Grunnet tilstedeværelsen vår i lokalsamfunn når vi effektivt ut til de mest sårbare og marginaliserte gruppene. Våre prosjekter finner du i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa. Her bistår vi på felt innen samfunnsutvikling, helse, utdanning, arbeid og entreprenørskap og miljø. Vi driver et utstrakt fadderarbeid sammen med våre partnere og støtter Frelsesarmeens internasjonale nødhjelps­arbeid.

Våre støttespillere finnes både i og utenfor Frelsesarmeen. Enkeltpersoner, skoler, bedrifter, korps (menigheter) og sosiale institusjoner tar i et tak. Vi ønsker å takke deg som allerede bidrar – og inviterer nye støttespillere til å bli med.

Vil du bli fadder? Da kan du bli med og gi viktig støtte til barn gjennom 28 prosjekter i 15 land.

Kontaktinformasjon

Internasjonal utvikling, bistands- og nødhjelpsarbeid
Seksjonsleder Bo Christoffer Brekke
Telefon 465 96 695 eller e-post

Rådgiver fadderordning Trond David Tvedt
Telefon 22998547 eller e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Kenya East 571

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at man har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Bistandsprosjekter
  • Helse
  • Utdanning
  • Arbeid og entreprenørskap
  • Nødhjelpsarbeid
  • Fadderprosjekter
Myanmar

Bistandsprosjekter

Med fokus på sivilt samfunn, helse, utdanning, arbeid og entreprenørskap, og miljø, ønsker vi at våre utviklingsprosjekter skal bidra til å sette lokalsamfunn i stand til selv å ta ansvar for sin egen situasjon og utvikling.