Frelsesarmeens bistands- og nødhjelpsarbeid

Bistands- og nødhjelpsarbeid

Håp om en rettferdig og bærekraftig verden

Vi var der – vi er der – vi blir der
– Frelsesarmeen

KORT OM HVA VI GJØR


  • Helse
  • Utdanning
  • Arbeid og entreprenørskap
  • Nødhjelpsarbeid
  • Fadderprosjekter
48841459963 2fdbfa904f k

Helse

Store deler av verdens befolkning lever uten tilgang til grunnleggende helsetjenester. I vårt arbeid vil vi støtte informasjonsarbeid, forebygging, drift av egne klinikker og helsesentre, samt samarbeide med lokale myndigheter og helsetjenester for å forbedre lokale helsetilbud.