Sarpsborg Korps mars 06 2019 33beh

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbyr vi "suppe, såpe og frelse" for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov.

Vi er pionerer på flere viktige områder i utviklingen av velferdsstaten, og har inngående kunnskap om utfordringer og behov på samfunnets skyggesider. Vi driver omlag 250 virksomheter i Norge innenfor en lang rekke arbeidsområder, hvor de største er fattigdomsbekjempelse gjennom arbeidsformidling, rusomsorg, tjenester for barn, unge og familier, gjenbruk samt nærmiljøkirker (korps) med et utstrakt fritids-, hjelpe- og aktivitetstilbud til lokalsamfunnene.

Lenker videre