48169487281 27610764a3 k

Medlemskap

Alle er velkommen til å bli medlem av Frelsesarmeen. Det er fullt mulig engasjere seg i Frelsesarmeens arbeid uten å bli medlem og de fleste ansatte går ikke i uniform. Som trossamfunn med et stort sosialt hjerte er likevel medlemmer viktig for oss.

Medlem i Frelsesarmeens trossamfunn

Alle er velkommen til å bli medlem av vårt trossamfunn. Siden vi mottar offentlig støtte per kirkerettslige medlem, bidrar du da også til å støtte arbeidet vårt økonomisk.

Dersom du er medlem av et annet trossamfunn, må du først melde deg ut derfra. Ved utmelding av Den norske kirke, sender du et kort brev til menigheten der du bor. Oppgi navn, adresse og personnummer, og be om utmeldingsattest. Når du har mottatt denne attesten, kan du melde deg inn i Frelsesarmeen via skjemaet under.

Du kan også ta kontakt med oss på e-post dersom du har noen spørsmål.

Medlem i din nærmiljøkirke

Våre korps (nærmiljøkirker) er åpne for alle - du trenger ikke å være medlem for å delta på våre aktiviteter. Men trives du i din nærmiljøkirke, ønsker vi deg gjerne velkommen til å bli kirkemedlem. Dette kan dette skje ved å bli soldat eller det vi kaller tilhørig i ditt korps (nærmiljøkirke).

Soldater gjør tjeneste i sitt lokale korps på fritiden sin, og kan bruke uniformen som et vitnesbyrd om sin tro og tilhørighet.

Tilhørig er et mindre forpliktende medlemskap for personer over 15 år. Tilhørige bruker ikke uniform, men det forventes at de er aktive i sine korps (nærmiljøkirker).

Frelsesarmeens offiserer er som våre pastorer å regne. Offiserene er utdannet ved Frelsesarmeens offisersskole, hvor ett av opptakskravene er at en må være soldat og aktiv i et korps (nærmiljøkirke).

Vi har ingen medlemskontingent, og det er gratis å bli medlem.

Du kan også bli frivillig i Frelsesarmeen. Det krever ikke noe medlemskap.

Les medlemsbrosjyren digitalt her: