12585342445 6109b9276e k

Tro og verdier

Frelsesarmeen er et kristent kirkesamfunn med en praktisk tilnærming der nestekjærlighet og forkynnelse er to sider av samme sak.

Omsorg for hele mennesket

Vi mener at troen ikke er avhengig av ytre handlinger. For å bli frelst er det nok å tro. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud, og derfor har ukrenkelig og lik verdi. Mennesket er en helhet med fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Guds kjærlighet til oss er grenseløs og livsforvandlende og vi har alle lik rett til forandring, utvikling og vekst. Derfor er vi opptatt av å hjelpe mennesker i dette livet, ikke bare frelse dem for det evige livet.

I praksis betyr dette at vi i tillegg til menighetsarbeid med en sosial profil (korps som vi kaller det), gjennom hele vår historie har engasjert oss i å bekjempe sosial urettferdighet og lindre menneskers nød. Gjennom «suppe, såpe, frelse» vil vi vise omsorg for hele mennesket, frelse i dette livet så vel som i det evige.

Suppe – symboliserer de grunnleggende, fysiske behovene. Eksempler kan være mat, klær, varme eller tak over hodet.

Såpe – handler om verdighet, inkludering og selvrespekt. For å møte disse behovene kan man tilby jobb, nettverk, vennskap eller en søndagsmiddag.

Frelse – uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennnom Jesus. Frelsesarmeen tror at hver den som vil, kan bli frelst – kristen – og oppdage Guds individuelle plan for sitt liv.

Frelse er ikke en følelse eller resultat av et rituale. I det nye testamentet står det: «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Romerne 10,9)


Hvor mye må man tro for å kunne kalle seg kristen?

Jesus sa at et sennepsfrø med tro er nok. Det er faktisk et av de minste frøene i verden. Ved å ta dette lille steget kommer du inn i det nære forholdet til Gud hvor du egentlig er skapt til å være. Der du hører hjemme.

Vi tror faktisk at alt som behøves er å be, for eksempel denne bønnen:

Jesus, du har sagt at alle er velkommen til deg og nå vil jeg komme.
Jeg vet at du ga livet ditt for å sone menneskenes synd,
og jeg tror at du også døde for meg.
Jeg ber om tilgivelse for det jeg har gjort galt.
Jeg vet at du kom for å åpne veien for meg helt inn i Guds nærhet,
og jeg forstår at jeg trenger deg.
Takk for at du elsker meg, både på grunn av og på tross av.
Takk for at du vil komme inn i livet mitt og hjelpe meg til å tro og til å leve.
Takk for at du frelser meg nå og gir meg din velsignelse.
Takk, Jesus! Amen.

Ideologien vår kalles gjerne «Salvasjonisme». Vår teologi bygger, i likhet med verdens store kristne kirkesamfunn, på bekjennelsesskriftene fra kristendommens tidlige dager. Vi har elleve læresetninger - trosartikler - som uttrykker Frelsesarmeens perspektiv på disse bekjennelsene. Klikk her for å lese mer om Frelsesarmeens trosartikler.

Hvem vi er er oppsummeres i Frelsesarmeens internasjonale erklæring:

«Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Oppdraget er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.»

- The Salvation Army International Mission Statement

Noen av våre tilbud i nærmiljøkirkene

Våre nærmiljøkirker varierer i utseende, størrelse og innhold - med ulike tilbud og aktiviteter tilpasset alle aldre.

Finn din nærmiljøkirke for å se ditt lokale tilbud

Bilde av William Booth Så lenge - gateprint på kongress 2019

Bli medlem av vårt trossamfunn

Dersom du er medlem av et annet trossamfunn, må du først melde deg ut der. Ved utmelding av Den norske kirke, sender du et kort brev til menigheten der du bor. Oppgi navn, adresse og personnummer, og be om utmeldingsattest. Når du har mottatt denne attesten, kan du melde deg inn i Frelsesarmeen.

Medlemskap