12585342445 6109b9276e k

Tro og verdier

Frelsesarmeen er et kristent kirkesamfunn med en praktisk tilnærming der nestekjærlighet og forkynnelse er to sider av samme sak.

Bilde av William Booth Så lenge - gateprint på kongress 2019

Bli medlem av vårt trossamfunn

Dersom du er medlem av et annet trossamfunn, må du først melde deg ut der. Utmelding av Den norske kirke kan du gjøre elektronisk ved pålogging gjennom ID-porten, eller ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor. Når du har mottatt utmeldingsattest kan du melde deg inn i Frelsesarmeen.

Medlemskap