180405 Paulsen DSC 6029 beh Kopi

Begravelse

Når noen dør, er det mulig å ha begravelseseremonien hos Frelsesarmeen, eller at en av våre ledere forretter seremonien der den avholdes.

For en del tilhørige og medlemmer i Frelsesarmeen er det naturlig og ønskelig å ha begravelsesseremonien for sine kjære på korpset (nærmiljøkirka), eller at en av lederne i Frelsesarmeen er den som leder seremonien i et annet lokale, som et kapell eller en kirke.

For mer informasjon og samtale rundt begravelse, ta kontakt med Frelsesarmeen nærmest deg.

Finn din nærmiljøkirke