Eldreomsorg i Frelsesarmeen

Eldre

Vi tilbyr en rekke aktiviteter og sosiale fellesskap som er åpne for alle og som er rettet mot godt voksne. I tillegg har vi Ensjøtunet Omsorg+ i Oslo, for dem som ikke har behov for sykehjemsplass - men som ikke kan klare seg i egen bolig.

Ensomhet er en av de store utfordringene for mange eldre. Familien bor kanskje langt unna, og venner går bort. Vi ser at eldre ikke alltid har pårørende å støtte seg på når det røyner på. Det kan også sitte langt inne å innrømme at man er ensom.

Vi møter også eldre som kanskje ikke er ensomme, men som savner gleden over å få være med andre og få nye venner. Det finnes også mange minstepensjonister som ikke har råd til å delta på de tilbudene som finnes.

Vi ser behovet for å ivareta de eldre og tilbyr ulike aktiviteter over hele landet gjennom våre nærmiljøkirker. Tilbudene er gratis og åpne for alle - og kan være både forebyggende og helsefremmende.

Flere studier understreker at følelsen av ensomhet er skadelig, og vi vet at ensomhet kan bidra til at man spiser mindre, sover dårligere, blir mindre aktiv og mer utsatt for ulike sykdommer som for eksempel hjertesykdommer, infeksjonssykdommer og psykiske lidelser.

Forekomsten av depresjon hos de som er 75 år og eldre har økt siden 90-tallet og frem til i dag.
– Helseundersøkelsen Trøndelag

Å være en del av et fellesskap kan gi helsegevinster og økt livskvalitet. Du er alltid velkommen til å delta på våre aktiviteter i din nærmiljøkirke. Aktivitetene varierer fra sted til sted, eksempler på aktiviteter er musikkgrupper, strikkegrupper, bibel- og samtalegrupper, kvinnegrupper, mannsgrupper, trimgrupper og turgrupper.

Helsefremmende aktiviteter og fellesskap er også noe vi satser på gjennom vår drift av Ensjøtunet Omsorg+ i Oslo. Dette er et bo- og aktivitetssenter for eldre i hovedsak over 67 år, med behov for tilrettelagt bolig. Tilbudet inkluderer trygghetstjenester, aktivitetstilbud og tilbud om varmmatservering 365 dager i året. Beboere i nærområdet kan også komme og benytte seg av Ensjøtunets kultur-, aktivitet- og kafétilbud.

Her ønsker vi å bidra til god livskvalitet for beboere. Livskvalitet er ikke et homogent begrep, og hva som gir livskvalitet kan variere fra person til person. Men felles for de aller fleste er å ha følelse av mestring og meningsfulle aktiviteter, i tillegg til å ha et sosialt fellesskap.


Kontaktinformasjon


Frelsesarmeens eldreomsorg
Konstituert leder Kristin Kaldestad Urrang
Telefon 913 33 243 eller e-post

Frelsesarmeens seniorarbeid
Seniorrådgiver og oberst Jostein Nielsen
Telefon 965 04 847 eller e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Omsorg eldre6

Med din hjelp kan vi glede enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Velger du å bli giver, kan du være trygg på at du har betydd en forskjell i noens liv.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Ensjøtunet Omsorg+
  • Aktiviteter og sosiale møteplasser
  • Mentor+
Snekkerbua 0392 beh

Ensjøtunet Omsorg+

Bo- og aktivitetssenter på Ensjø i Oslo for eldre, med behov for egen tilrettelagt bolig. Her tilbys det også oppsøkertjeneste, hjemmebesøk og ulike aktiviteter.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN ELDRE