Eldreomsorg i Frelsesarmeen

Eldre

Å være en del av et fellesskap bidrar til god helse. Vi i Frelsesarmeens eldreomsorg ønsker å skape gode øyeblikk, aktiviteter og møteplasser for deg over 60.

I Frelsesarmeens eldreomsorg finner du sosiale møteplasser hvor du kan danne nye vennskap og dele gode opplevelser i hverdagen. Vi ønsker å ha et mangfold av meningsfulle tilbud, med rom for kreativitet, dialog og undring. Vil du dyrke en interesse sammen med oss eller har du en ide til en ny aktivitet?

Omsorg+

På oppdrag fra Oslo kommune drifter vi Ensjøtunet Omsorg+. Fra høsten 2022 vil vi også ha ansvar for drift av nye Teisen Omsorg+. Omsorg+ er et bo- og aktivitetssenter for personer over 67 år, som har et behov for tilrettelagt bolig.

Tilbudet inkluderer trygghetstjenester, aktivitetstilbud og tilbud om varmmatservering 365 dager i året. Plasser tildeles gjennom kommunen.

Vi strekker oss for at beboere ved Omsorg+ opplever et trygt og sosialt bomiljø, med mulighet for å delta på en bred variasjon av aktiviteter og kulturtilbud gjennom hele året. Vår stabile stab og flotte frivillige, jobber for at hver enkelt skal oppleve å bli sett som menneske, oppleve mestring og i størst mulig grad leve selvstendig.

Vi ønsker at Omsorg+ skal være et positivt bidrag inn i nærmiljøet, som kan bidra til å skape møteplasser både blant eldre og på tvers av generasjoner. Alle er velkommen til å benytte kafétilbudet, ta del i aktiviteter og kulturarrangement hos oss.

Følg Omsorg+ på Facebook og Instagram

Gode generasjonsmøteplasser trengs for å skape aktivitet, motvirke ensomhet og styrke sosiale nettverk.
– «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre», 2018

Frelsesarmeens eldreomsorg

Samfunnet vi er en del av skaper muligheter og utfordringer for de av oss som er eldre, samtidig som hver av oss har egne fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Eldreomsorgens arbeid jobber for å finne gode løsninger på de samfunnsmessige utfordringene knyttet til eldre, og komme den enkelte i møte i sitt liv.

Kristen nestekjærlighet preger Frelsesarmeens eldreomsorg. Dette innebærer blant annet en respekt for ulike livssyn og kulturer, ønske om å møte behov uten diskriminering og en vilje til å strekke seg for den enkelte.

Følg Frelsesarmeens eldreomsorg på Facebook

Seniorveiledning

Seniorveilederstillingen i Frelsesarmeens eldreomsorg er et supplement til seniorveilederne i bydelene i Oslo kommune. Det er et byomfattende og gratis tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har kommunale helse- og omsorgstjenester, og til pårørende.

Les mer om seniorveiledertjenesten

Mentor+

Mentor+ er et konsept i Frelsesarmeens eldreomsorg hvor vi ønsker å koble sammen seniorer i Oslo for flere opplevelser i hverdagen.
Les mer om Mentor+Telefontjenesten

Telefontjenesten er et landsdekkende tilbud for alle eldre som ønsker en samtalepartner. Du får en fast telefonvenn som ringer deg opp. Utgangspunktet for samtalen er det som opptar deg, og det du har behov for – alt fra hverdagsprat til ord til trøst. Ta gjerne kontakt for å høre mer, også dersom du er pårørende til noen som kan ha nytte av dette tilbudet.

Les mer om telefontjenesten

«På nett!»

Digital hjelp for eldre i Oslo. Få digital hjelp om alt fra smarttelefoner til nettbank, og få hjelp til apper som Ruter, Facebobok, Instagram, bruk av google osv.

Les mer om «På nett!»

Nærmiljøkirker

Nærmiljøkirkene/korpsene finner du fra Lindesnes i sør til Hammerfest i nord. Nærmiljøkirkene ser behovet for å ivareta de eldre og tilbyr en rekke aktiviteter. Tilbudene er gratis og kan være både forebyggende og helsefremmende. Mange av disse er åpne for personer i alle aldre.
Les mer om tilbud hos de ulike nærmiljøkirkene i Oslo

Les om Sammen Grønland

Kontaktinformasjon

Frelsesarmeens eldreomsorg
Leder Rona Therese Reistad
Telefon 920 66 757 eller på e-post

Frelsesarmeens seniorarbeid
Seniorrådgiver og oberst Jostein Nielsen
Telefon 965 04 847 eller på e-post

For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Omsorg-eldre-seniorveiledertjenesten-oslo

Med din hjelp kan vi glede enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Velger du å bli giver, kan du være trygg på at du har betydd en forskjell i noens liv.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Ensjøtunet Omsorg+
  • Aktiviteter og sosiale møteplasser
  • Mentor+
Snekkerbua 0392 beh

Ensjøtunet Omsorg+

Bo- og aktivitetssenter på Ensjø i Oslo for eldre, med behov for egen tilrettelagt bolig. Her tilbys det også oppsøkertjeneste, hjemmebesøk og ulike aktiviteter.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN ELDRE