Omsorg-eldre-seniorveiledertjenesten-oslo
Alt om vårt arbeid med eldre

Seniorveiledertjenesten, Oslo

Seniorveilederstillingen i Frelsesarmeens eldreomsorg er et supplement til seniorveilederne i bydelene i Oslo kommune.

Seniorveiledning

Tjenesten er et byomfattende og gratis tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har kommunale helse- og omsorgstjenester, og til pårørende.

  • Tilbyr råd, veiledning og kartlegging av den enkeltes behov.
  • Gir informasjon og henviser til riktig instans.
  • Jobber oppsøkende og tilbyr hjemmebesøk til eldre og pårørende.
  • Bidrar til å igangsette og drifte aktiviteter og åpne møteplasser.
  • Deltar i fagnettverk med seniorveilederne i Oslo kommune.

Seniorveileder har tett kontakt med samarbeidspartnere og bistår med å opprette kontakt med riktig instans, bydel og aktuelle aktivitetstilbud. Har du spørsmål eller ønsker en prat, ta kontakt med seniorveileder Helene Skaatan.

Her kan du lese om seniorveilederne i Oslo kommune