Omsorg-eldre-seniorveiledertjenesten-oslo
Alt om vårt arbeid med eldre

Seniorveiledertjenesten, Oslo

Seniorveilederstillingen i Frelsesarmeens eldreomsorg er et supplement til seniorveilederne i bydelene i Oslo kommune.

Seniorveiledning

Tjenesten er et byomfattende og gratis tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har kommunale helse- og omsorgstjenester, og til pårørende.

  • Tilbyr råd, veiledning og kartlegging av den enkeltes behov.
  • Gir informasjon og henviser til riktig instans.
  • Jobber oppsøkende og tilbyr hjemmebesøk til eldre og pårørende.
  • Bidrar til å igangsette og drifte aktiviteter og åpne møteplasser.
  • Deltar i fagnettverk med seniorveilederne i Oslo kommune.

Seniorveileder har tett kontakt med samarbeidspartnere og bistår med å opprette kontakt med riktig instans, bydel og aktuelle aktivitetstilbud. Har du spørsmål eller ønsker en prat, ta kontakt med seniorveileder Helene Skaatan.

Telefontid

Mandag og onsdag 10–11.30
Seniorveileder Helene Skaatan
Tlf: 40800578 eller på e-post

Torsdager 10–12
Frelsesarmeen Rodeløkka

Seniorveilederne i Oslo kommune