Kontakt

Send oss et spørsmål

Kontaktinformasjon

Postadresse
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Besøksadresse

Kommandør T.I Øgrims plass 4
0165 Oslo

Telefon: 22 99 85 00
(betjenes hverdager mellom kl. 9 og 15)


E-post: post@frelsesarmeen.no


Finn Frelsesarmeen lokalt


Trenger du hjelp? Klikk her


Kontaktinformasjon,
våre arbeidsområder:


Kommunikasjon
Kommunikasjonssjef,
Geir Smith-Solevåg
gs@frelsesarmeen.no

Telefon 95 18 31 55

Presserom, Frelsesarmeen

Presserom, Fretex

Ansatte i Fretex

Frelsesarmeens sosialarbeid
Konst. sosialsjef Wenche Walderhaug Midjord
e-post

Frelsesarmeens rusomsorg
Konst. virksomhetsleder Frode Woldsund
e-post

Frelsesarmeens barne- og familievern

Virksomhetsleder Anne Hernæs Hjelle
e-post

Frelsesarmeens barnehager
Seksjonsleder Anette Gilbrant
e-post

Seksjon for velferd og utvikling
Seksjonsleder Elin Herikstad
e-post

Frelsesarmeens eldreomsorg
Leder Rona Therese Reistad
e-post

Frelsesarmeens fengselsarbeid
Leder og kaptein Yury Zelentsov
e-post


Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel
Fagkonsulent Petra Kjellén Brooke
e-post


Frelsesarmeens seksjon for arv
Leder, Øivind Christensen
e-post

Others AS
Daglig leder Bo Christoffer Brekke
Telefon 465 96 695 eller e-post

Frelsesarmeens Eiendommer AS
Daglig leder Dag Elmer Tellefsen
e-post

Frelsesarmeens offiserskole

Rektor og major Thormod Langeland
Telefon 934 61 235 eller e-post

Programavdelingen
Programsjef og major Ann Pender
e-post

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)
Territorial ungdomssekretær og kaptein Silje Våje Andersen
e-post

Internasjonal utvikling, bistands- og nødhjelpsarbeid

Seksjonsleder Bo Christoffer Brekke
e-post

Rådgiver fadderordning Trond David Tvedt
e-post

Frelsesarmeens seniorarbeid
Seniorrådgiver og oberst Jostein Nielsen
e-post

Frelsesarmeens studio (FA-studio)
Christer Slaaen
e-post

Korps (nærmiljøkirker)
Nord-Norge divisjon
Skolegata 6, 9252 Tromsø
Telefon: 474 63 122 eller 459 75 458
E-post

Nordre divisjon
Kjøpmannsgata 25, 7013 Trondheim
Telefon: 73 57 14 20
E-post


Vestre divisjon
Kongsgt. 50, 4005 Stavanger
Telefon: 51 56 41 60
E-post

Østre divisjon
Brendsrudtoppen 40, 1385 Asker
Telefon: 66 76 49 86
E-post

Sentraldivisjonen
Nordregate 25A, 0551 Oslo
Telefon: 23 24 49 20
E-post


Trenger du hjelp? Klikk her