Frelsesarmeens korps-nærmiljøkirke-menighet

Korps (nærmiljøkirker)

Våre nærmiljøkirker varierer i utseende, størrelse og innhold. Felles for dem alle er at vi tilbyr et åpent fellesskap for alle - uavhengig om du har en formell tilknytning til Frelsesarmeen eller ikke.

Fra Mandal i sør til Kirkenes i nordøst kan du finne Frelsesarmeens nærmiljøkirker - eller korps, som vi kaller dem. Ingen av dem er like, verken i utseende, aktiviteter eller størrelse. Frelsesarmeen verden over har nemlig som siktemål å tilpasse seg til lokalmiljøets behov, og det gir et spennende mangfold.

Når det er sagt, er det klart at det er enkelte ting som går igjen. På søndagene feires gjerne gudstjeneste - eller søndagsmøte - som det ofte også kalles. Mange har også søndagsskole for barna. Gjennom uken kan det være ulike tilbud og aktiviteter tilpasset ulike målgrupper og aldre. Du trenger ikke å være medlem eller ha noen tidligere tilknytning til Frelsesarmeen for å delta på våre tilbud og aktiviteter.

Barneklubber, barne-, ungdoms-, eller voksenkor, bibelgrupper, speider, musikkorps, seniortreff, baby- og småbarnssang, matutdeling, samtalehjelp og sjelesorg er bare noen av tilbudene som kan finnes rundt omkring.

Finn tilbud i ditt nærområde

Vårt oppdrag er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering
– Frelsesarmeens internasjonale erklæring

Frelsesarmeen er et kirkesamfunn med en praktisk tilnærming der nestekjærlighet og forkynnelse er to sider av samme sak. Gjennom hele vår historie har vi engasjert oss i å bekjempe sosial urettferdighet og lindre menneskers nød.

Det er fullt mulig å engasjere seg i Frelsesarmeens arbeid uten å være medlem. Dersom du ønsker å bli medlem i et lokalt korps, kan du gjøre det enten som tilhørig eller soldat. Offiserer er å regne som våre pastorer.

Enhver som ønsker det, kan uavhengig av om du er soldat eller tilhørig, bli kirkerettslig medlem av Frelsesarmeen trossamfunnet (i stedet for eller i tillegg til medlemskap til din lokale nærmiljøkirke).

Les mer om medlemsskap her.

Frelsesarmeen har tilknyttet frivillige i alle deler av organisasjonen. Det kan være til hjelp med matservering eller utdeling, være vert for babysang eller vakt ved julegryta.

Les mer om å være frivillig her.


Kontaktinformasjon


Korps (nærmiljøkirker)
Nord-Norge divisjon
Skolegata 6, 9252 Tromsø
Telefon: 77 68 83 70
E-post

Nordre divisjon
Kjøpmannsgata 25, 7013 Trondheim
Telefon: 73 57 14 20
E-post


Vestre divisjon
Kongsgt. 50, 4005 Stavanger
Telefon: 51 56 41 60
E-post

Østre divisjon
Brendsrudtoppen 40, 1385 Asker
Telefon: 66 76 49 84
E-post

Sentraldivisjonen
Nordregate 25A, 0551 Oslo
Telefon: 23 24 49 20
E-post


For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her


KORT OM HVA VI GJØR


  • Små barn
  • Eldre barn/ungdom
  • Voksne og eldre
  • Familier
  • Andre tilbud
IMG 9969

Små barn

I din nærmiljøkirke kan du finne aktiviteter som babysang, barnevelsignelse, småbarnssang, barnekor, instrumentopplæring, turer, og lekegrupper.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN KORPS (NÆRMILJØKIRKER)