Frelsesarmeens korps-nærmiljøkirke-menighet

Kirke og nærmiljøsenter

Våre kirker og nærmiljøsentre – varierer i utseende, størrelse og innhold. Felles for dem alle er at vi tilbyr et åpent fellesskap for alle – uavhengig om du har en formell tilknytning til Frelsesarmeen eller ikke.

Vårt oppdrag er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering
– Frelsesarmeens internasjonale erklæring

KORT OM HVA VI GJØR


  • Små barn
  • Eldre barn/ungdom
  • Voksne og eldre
  • Familier
  • Andre tilbud
IMG 9969

Små barn

I din nærmiljøkirke kan du finne aktiviteter som babysang, barnevelsignelse, småbarnssang, barnekor, instrumentopplæring, turer, og lekegrupper.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN KIRKE OG NÆRMILJØSENTER