Gudstjeneste 9402
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjenester og samlinger, Oslo

Alle er velkomne på våre Gudstjenester og samlinger!

Templet korps (Oslo)
Søndager klokken 11.00

Sagene korps
Annenhver søndag er det gudstjeneste klokken 17.00, med søndagsklubb (drop-off klokken 16.30) etterfulgt av kaffe. Våre gudstjenester holdes enkelt med vekt på bønn og lovsang.

Stovner korps - Storsamling
En søndag i måneden klokken 16.00 har vi storsamling med musikk, lovsang, andakt og mat.

Majorstua korps - Festsamvær
Hver torsdag klokken 19.00, i storsalen. Her er det ofte innbudte gjester som taler over et aktuelt tema, eller synger. Korpsets sang- og musikkgrupper deltar, og vi avslutter med en andakt. Etterpå er det servering rundt pent dekkede bord.

Majorstua korps - Gudstjeneste
Søndager klokken 11.00. Da har vi også søndagsskole for barna. Vi synger, ber, deler erfaringer om hva Gud betyr i våre liv, og lytter til refleksjoner utifra en bibeltekst. Ofte samles vi omkring en kaffekopp etterpå.

Oslo 3. korps - Gudstjeneste
Søndager klokken 11.00. Se kalender på korpsets side.


KONTAKTINFO GUDSTJENESTER OG SAMLINGER, OSLO