4 jenter i ulik aldre sitter i blomstereng og smiler og spiser vannmelon

Barn og unge

Frelsesarmeen har et stort tilbud til barn og unge i hele landet. På våre sosiale møteplasser blir nye vennskap skapt hver eneste dag.

Et sosialt liv med gode relasjoner er grunnlaget for vekst og utvikling hos barn og unge. Hos oss kan barn i alle aldre dyrke sine interesser og få nye venner.

I våre nærmiljøkirker (korps) drives det mange former for aktiviteter rettet mot barn og unge. Vi tilbyr alt fra speider til kor, innebandy, festival, babysang, junior- og ungdomsklubb, barnegospel, idrettslag, dansegrupper, musikkgrupper, barnevelsignelse, konfirmasjon og søndagsskole. Vi har også tilbud til familier som ønsker mer kvalitetstid sammen.

I enkelte kommuner har vi også barnehager. Våre barnehager er åpne for alle og vektlegger kristne verdier.

Tilbudene for barn og unge varierer fra sted til sted, men felles for de alle er at de er gratis og åpne for alle som har lyst til å være med. Frelsesarmeen har et kristent verdisyn, og vi deler vår kristne tro med unge som er nysgjerrige på å lære.

Fritidstilbudene for barn og unge er organisert gjennom Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

Uansett hvilken bakgrunn, livssyn eller interesser de unge har - er døren alltid åpen hos oss!


For kontaktinformasjon, klikk her

26922842819 5cd4074a79 k

Med din hjelp kan vi glede enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte. Vi ønsker at de som støtter vårt arbeid, gjør det fordi det gjør godt å vite at du har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Barnehager
  • Fritidsaktiviteter
  • Speider
  • Barnevelsignelse og konfirmasjon
  • Kristne møteplasser
Untitled 9413 beh 1

Barnehager

Frelsesarmeens barnehager vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. Vi ønsker at barna skal lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN BARN OG UNGE