Politiske fanesaker politikk frelsesarmeen der skoen trykker sosiale utfordringer
Erna besøker Fyrlyset i Oslo • Foto: Jarle Stokland/Frelsesarmeen

Politiske fanesaker

Hvor trykker skoen for utsatte grupper i Norge? Vi er tett på mennesker i ulike deler av samfunnet, og har klare meninger om hvordan politikerne bør aksjonere.

"Å bo verdig" heter Frelsesarmeens ferske boligsosiale melding. Her ses en ensom eldre mann, som representerer en av de utsatte gruppene som Frelsesarmeen løfter fram.

Frelsesarmeens boligmelding

Vi har valgt å løfte stemmene til de vi møter og våre ansatte ute i felten - les mer om våre politiske oppfordringer!

Les mer
Barnefattigdom 8714 beh redusert

Å gi rett hjelp til rett tid

Barns rettigheter og betydningen av å sikre barn og ungdom en tryggest mulig barndom er en av de aller viktigste innsatsene vi kan gjøre i et samfunn.

Se våre politiske oppfordringer