Politiske fanesaker politikk frelsesarmeen der skoen trykker sosiale utfordringer
Erna besøker Fyrlyset i Oslo • Foto: Jarle Stokland/Frelsesarmeen

Politiske fanesaker

Hvor trykker skoen for utsatte grupper i Norge? Vi er tett på mennesker i ulike deler av samfunnet, og har klare meninger om hvordan politikerne bør aksjonere.

I over 150 år har vi jobbet i samfunnets randsoner, for å avdekke behov og møte dem på best mulig måte. Det som motiverer oss, er troen på Guds kjærlighet og enkeltmenneskets unike verdi. Vi er glad for å kunne bidra til verdige hverdager for barn, voksne og eldre gjennom å levere en del av tjenestetilbudet i velferdsstaten. Men selv i Norge er det fremdeles mange som trenger å bli sett og hjulpet.

Vi har opparbeidet oss solid kunnskap om hvor skoen trykker for utsatte grupper i Norge.
Vi møter mange mennesker og ulike skjebner gjennom våre mange arbeids- og møtesteder rundt omkring i Norge. Vi jobber blant med barne- og familievern, rusomsorg, arbeidsinkludering, kriminalomsorg, flyktningarbeid, menneskehandel, eldreomsorg og barnehager. Du finner oss gatelangs, i folks hjem eller på et av våre tilbud, væresteder eller nærmiljøkirker (korps).

Vi har identifisert mange behov, og vi kommer til å fortsette å identifisere behov og gjøre noe med dem - enten med innsamlede midler, tilskudd eller gjennom nye avtaler med offentlige.

Midt i dette arbeidet har vi også klare meninger og oppfordringer til norske politikere
- om hvordan vi sammen kan jobbe for et enda bedre samfunn, spesielt for utsatte grupper som ofte opplever å falle mellom to eller flere stoler. Våre meninger og politiske oppfordringer er å finne i vårt dokument som kalles «Der skoen trykker». Dette dokumentet revideres i takt med endringer i samfunnet.