"Å bo verdig" heter Frelsesarmeens ferske boligsosiale melding. Her ses en ensom eldre mann, som representerer en av de utsatte gruppene som Frelsesarmeen løfter fram.
BOLIGSOSIALT ARBEID: Hva betyr det å bo, hva er et hjem? Med grunnlag i vår erfaring og kunnskap ønsker vi å bidra aktivt for de gode løsningene i dagens boligsosiale arbeid.

Frelsesarmeens boligsosiale melding

Se Frelsesarmeens politiske oppfordringer til dagens og fremtidens boligsosiale arbeid.

Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post
Jeg isolerer meg, leiligheten er så dårlig at jeg vil ikke invitere noen hit. For barna mine er det det samme. Hvis jeg blir invitert til andre, vil jeg ikke gå, for da må jeg invitere dem tilbake.
– Alenemor som har fått hjelp av Familiebosatt - Frelsesarmeens tilbud som hjelper lavinntektsfamilier inn i trygge boforhold.
Familiene trenger et godt hjem i et hyggelig nabolag, der de føler seg trygge og kan sove godt om natta. Boligen er selve kjernen i tilværelsen.
– Ida Sollien Kjeldal, ansatt i Familiebosatt – Frelsesarmeens tilbud som hjelper lavinntektsfamilier inn i trygge boforhold
Frelsesarmeen møter politikere for å snakke om de samfunnsutfordringer vi ser

Politiske fanesaker

Se også våre politiske oppfordringer i «Der skoen trykker» - som gir en bred tilnærming til de utfordringer vi har avdekket gjennom vårt arbeid.

Politiske fanesaker