Fretex thumbnail2 25

Fretex

Gjennom Fretex bidrar vi med arbeidinkludering i hele Norge – og til et bedre miljø, gjennom blant annet gjenbruk.