Tre mennesker spiser suppe

Rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg hjelper mennesker med rusproblemer, mange med vonde livserfaringer og langvarig rusbruk. Hos oss får de tilbud om en varm dusj, rene klær, mat og omsorg. Vi hjelper mange videre i rehabilitering og til et sted å bo. Vi tilbyr arbeidstrening og har et godt ettervern med rusfrie aktivitets- og fritidstilbud.

Alle mennesker trenger å bli sett som den de er, uten diskriminering. Mennesker med rusproblemer er like forskjellige som de uten, og alle har ulike behov.

Noen får vi lov å følge hele veien fra de er i aktiv rus til de lever rusfrie liv i full jobb med egen bolig, familie og venner. Andre får liv med mindre rus i våre tiltak, eller omsorg akkurat der de er i sitt liv.

Frelsesarmeen er en håpsbærer med nestekjærlighet som største motivasjon.

Frelsesarmeens rusomsorg mottar støtte fra og samarbeider med blant annet Helsedirektoratet, NAV, KFK, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Bufdir, flere stiftelser og en rekke av landets kommuner og helseforetak.

Kontaktinformasjon


Frelsesarmeens rusomsorg

Konst. virksomhetsleder,
Frode Woldsund
Telefon 901 24 566 eller e-post


For ytterligere kontaktinformasjon, klikk her

Frivillige som lager mat

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at en har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Bolig
  • Helsehjelp
  • Aktiviteter
  • Arbeidshjelp
  • Samtaler
  • Sosiale møteplasser
50 B0434 beh

Bolig

Vi har botilbud for mennesker som strever med rus.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN RUSOMSORG