Tre mennesker spiser suppe

Rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg hjelper mennesker med rusproblemer, mange med vonde livserfaringer og langvarig rusbruk. Hos oss får de tilbud om en varm dusj, rene klær, mat og omsorg. Vi hjelper mange videre i rehabilitering og til et sted å bo. Vi tilbyr arbeidstrening og har et godt ettervern med rusfrie aktivitets- og fritidstilbud.

Frivillige som lager mat

Med din hjelp kan vi hjelpe enda flere

Frelsesarmeen er avhengig av støtte i sitt arbeid. Vi ønsker at de som støtter arbeidet vårt, gjør det fordi det gjør godt å vite at en har betydd en forskjell for noen.

Gi støtte

KORT OM HVA VI GJØR


  • Bolig
  • Helsehjelp
  • Aktiviteter
  • Arbeidshjelp
  • Samtaler
  • Sosiale møteplasser
50 B0434 beh

Bolig

Vi har botilbud for mennesker som strever med rus.


NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN RUSOMSORG