Heimen2
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Heimen

Heimen tilbyr botrening og hjelp til rusmestring for rusmiddelavhengige med omfattende omsorgs- og rehabiliteringsbehov.

Heimen er et bo- og omsorgstilbud for mennesker med rusproblemer over 18 år adressert i Oslo med omfattende omsorgs- og rehabiliteringsbehov.

Vi har 24 plasser for både menn og kvinner, og kan ta imot personer med nedsatt funksjonsevne i en av våre handicap-hybler og par. Tre av plassene er forbehold brukere med omfattende behov for praktisk bistand og hjelp til egenomsorg, men som likevel ikke er i behov av sykehjem og/eller et rom med universell utforming.

Hos oss får du individuelt tilrettelagt oppfølgingsarbeid, med utgangspunkt i din egen funksjonsevne. Vi har døgnbemanning, og har et tverrfaglig team av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning, i tillegg til ufaglærte med høy realkompetanse.


Heimen tilbyr beboerne:

  • Botrening
  • Hybel med eget bad
  • Medisinsk oppfølging med egen tilsynslege og medisinutdeling
  • Frokost, lunsj, middag og kveldsmat
  • Hjelp til rusmestring
  • Tilbud om fysisk og sosial aktivitet
  • Økonomisk veiledning
  • Ulike aktivitetstilbud

Vi arbeider etter ideen om «For å komme dit man vil, må man begynne der man er». Vi vektlegger relasjonsbygging i et langsiktig perspektiv, fra inntak til eventuell utflytting i selvstendig bolig ved bruk av egen tiltakskjede.

Vi ønsker å bidra til bedre livskvalitet og økte ferdigheter - det er viktig for oss at du kjenner en god mestringsfølelse. Til gjengjeld forventer vi at du samarbeider med oss. Dette innebærer å sette opp mål for oppholdet, iverksette tiltak og kontinuerlig evaluere dette under botiden.


Søknad og opptak

Bydel sender søknad til Velferdsetaten som eventuelt innvilger, søknaden går så videre til oss og det gjennomføres en inntakssamtale.

Heimen er drevet på oppdrag fra, og finansiert av, Oslo kommune.


KONTAKTINFO HEIMEN


Frelsesarmeens rusomsorg, Heimen

Heimdalsgata 27 A, 0561 Oslo
Telefon: 23 21 09 60