Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Bakkegaten

Vi vektlegger trygghet og omsorg – i kombinasjon med ernæring og aktivitet.

Bakkegaten bo- og omsorgssenter er et lavterskeltilbud for rusavhengige over 20 år, og driftes på oppdrag fra, og i samarbeid med, Bergen kommune.

Hvem kommer hit?

NAV henviser bostedsløse brukere, og brukere som trenger et forsterket botilbud på grunn av fysisk og psykisk helse, rusproblematikk og andre faktorer som kan gi behov for skjerming og faglig oppfølging i kortere eller lengre perioder. Virksomheten tilbyr 21 plasser. Plass krever henvisning og garanti fra NAV / Bergen kommune.

Eksterne samarbeidspartnere som søker tilbud til brukerne henvises derfor til å melde behovet til NAV for inntak i Bakkegaten. Kontakt oss for mer informasjon om inntak.

Utskrivelse foregår normalt etter instruks fra henviser. Bakkegaten plikter å melde fravær hos bruker over tre netter sammenhengende til NAV.

Akuttplasser

Vi har i tillegg seks akuttplasser. Disse åpner klokken 20.00 alle kvelder i året. Utsjekk påfølgende dag, senest klokken 09.00.

Det tilbys enerom, måltider og samtale ved inntak på akuttplass. Dersom bruker er uten fast bolig, og/eller har helsemessige problemstillinger og ønsker hjelp til kontakt med bistandsapparatet, tilbys dette påfølgende morgen.

MotBakkeOrkesteret

Dette er Bakkegatens eget husband som driftes av miljøpersonale med musikerbakgrunn.

Formålet er å styrke brukers sosiale og musikalske ferdigheter i musikalsk samhandling med hverandre og miljøpersonale.

MotBakkeOrkesteret øver opp mot opptredener og har blant annet jobbet sammen med Helge Jordal. Blant faste opptredener kan nevnes Frelsesarmeens julekonserter i Grieghallen.


KONTAKTINFO BAKKEGATEN


Frelsesarmeens rusomsorg, Bakkegaten

Bakkegaten 7, Postboks 13, 5812 Bergen
Telefon: 55 30 22 80

RELATERTE SAKER