Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Gatesykepleien

Gatesykepleien i Bergen er et gatenært helsetilbud til mennesker som har utfordringer i ulike stadier. De kan være ensomme, rusavhengige, ofre for menneskehandel, psykisk syke eller papirløse.

Tre likeverdige grunnpilarer er utgangspunkt for Gatesykepleien: helsefremmende, forebyggende og skadereduserende. En gatesykepleier skal være synlig og signalisere et nærvær og møte mennesker der de lever sine liv, på asfalten, i byrommet, mellom husene, i smugene, på vei til noe, eller på vei fra noe.

Tjenesten består av sykepleiere, som vil være synlig enten gående eller i bil. Bilen er til rettelagt med mulighet for samtaler, sårstell og utførelse av nødvendige sykepleieprosedyre.

Hvorfor er det viktig?

Overdosetallene i Bergen er høye. Med Gatesykepleien ønsker Frelsesarmeen å ha et spesielt fokus på de rusavhengige, som er underforbrukere av dagens helsetjenester. Vi mener at det trengs brobyggere og veivisere for å bringe
brukerne nærmere tjenestetilbudet, også livsnødvendige helsetjenester.

Mange rusavhengige lever i et parallellsamfunn med andre tider, systemer og forutsetninger for å klare å gjøre nytte av det offentlige tjenestetilbudet.

Åpningstider

Vi har åpent mandag til fredag kl 9.00 – 15.00.

Følg oss gjerne:

Facebook

Instagram


KONTAKTINFO GATESYKEPLEIEN


Frelsesarmeens rusomsorg, Gatesykepleien ved Bakkegaten Bo- og Omsorgssenter

Bakkegaten 7, 5018 Bergen
Mobil: 40 80 57 57