Behandlingstunet
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Behandlingstunet

Alle pasienter er unike. Våre rammer er trygghet, samhandling med andre og forutsigbar struktur i hverdagen.

I naturskjønne omgivelser rett ved Glomma finner du Behandlingstunet i Fetsund.

Vi er en tverrfaglig spesialisert behandlingsinstitusjon for rusavhengige. Vi tilbyr 27 døgnbehandlingsplasser i inntil ett år for kvinner og menn.


Gårdsbruk

Behandlingstunet er et gårdsbruk, der samhandling med dyr er en viktig del av behandlingen. Vi kan blant annet tilby hesteassistert terapi for de pasientene som ønsker å nyttiggjøre seg av denne type behandling.


Individuell oppfølging

Vi vektlegger at alle pasienter er unike. Vårt behandlingsteam utarbeider en individuell behandlingsplan for deg. Rammen for behandlingen er trygghet, samhandling med andre og en forutsigbar struktur i hverdagen.

Vi er et tverrfaglig team bestående av blant annet sosionomer, fysioterapeut, sykepleiere, vernepleiere, psykologer og psykiater.

Behandlingstunet samarbeider med de instanser som er viktige for pasienter under og etter behandlingsperioden.


Hvem kommer hit?

Kvinner og menn med langvarig alvorlig rusavhengighet, og eventuelt moderate psykiske og/eller somatiske lidelser.

Det er mulig å gjennomføre § 12-soning når den soningsdømte viser tydelig motivasjon for behandling.

Alle pasienter må gjennomføre en avgiftnings- og eventuelt en stabiliseringsperiode før innleggelse. Vi tilbyr også behandlingsplasser for LAR-pasienter.


Omsorg for hele mennesket

I Frelsesarmeens snakker vi om omsorg for hele mennesket. Det innebærer at vi ønsker å ta på alvor menneskers fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

For oss er det derfor viktig, i tillegg til behandlingen, å tilby samtaler om tro, gudstjenestefellesskap og bibelgrupper. Det er selvsagt for oss at deltakelse på disse tilbudene er frivillig.

Se også link til brosjyren vår under.


KONTAKTINFO BEHANDLINGSTUNET


Frelsesarmeens rusomsorg, Behandlingstunet

Falldalsveien 411, 1900 Fetsund
Telefon: 63 88 79 60