Fyrlyset 23 beh

Hvor går pengene?

Når du gir til Frelsesarmeen så støtter du mennesker som trenger hjelp - som rusavhengige, barnefamilier i knipe, ettersøkelsesarbeidet, minstepensjonister og innsatte i norske fengsler. Se gjerne vår årsmelding!

FORSIDE mobil alt 3

Se bredden av Frelsesarmeen

I vår kortversjon av årsmelding 2019 kan du lese mer om vårt viktigste arbeid og resultater. Vi takker våre ansatte, frivillige, givere og sponsorer - deres innsats utgjør en forskjell i menneskers liv!

Les digital versjon av Årsmelding 2019: "Bak skjoldet" her

Vi er en betydelig leverandør til helse- og omsorgstjenester til stat og kommune innen rusomsorg, barne- og familievern, eldreomsorg, arbeidsinkludering og barnehage. Vi har vært pionerer på flere tjenestetilbud i velferdsstaten som det senere har kommet offentlige finansieringsordninger for.

Men vi ser at skoen trykker fortsatt i enkelte deler av samfunnet vårt. Det er snakk om ulike mennesker i ulike situasjoner, med ulike hjelpebehov. Vi møter og hjelper mennesker gjennom vårt gatenære arbeid og brede kontaktflate i lokalsamfunnene. Vi ser behovene der det ikke finnes offentlige støtteordninger. Dette kan vi gjøre noe med - takket være din støtte som giver.


3,1 prosent administrasjon

En av våre kjerneverdier er nøkternhet. Vi legger stor vekt på ansvarlig forvaltning av midlene våre, og jobber for at mest mulig av midlene når frem til de vi hjelper. Vi er medlem av Innsamlingskontrollen, og bruker kun 3,1 prosent på administrasjon.

Handle på Fretex, gi framtidstro

Gjennom Fretex hjelper vi folk inn i arbeidslivet og bidrar til miljøet gjennom gjenbruk – slik oppfyller Fretex sin visjon om å gi folk grunn til å tro på framtida. Omlag 30 millioner kroner overføres fra Fretex sin miljøvirksomhet til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Når du handler på Fretex, støtter du derfor Frelsesarmeens hjelpearbeid


Åpenhet og ansvarlighet

Våre regnskaper er offentlig tilgjengelige og revideres av Deloitte, samt at vi har egen internrevisjon. Vi har også en revisjonskomité for å styrke åpenhet og ansvarlighet. Den består av:

  • Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland og tidligere sosialminister, kommunal- og regionalminister, samferdselsminister og stortingsrepresentant.
  • Stein Bolstad Skjelbred, Certified internal auditor og Certified information system auditor. Jobber idag som leder for IT-revisjon hos Forsvarssjefen.
  • Kent M. E. Kvalvik, konsernsjef i GNP Energy, tidligere direktør i BDO, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og med bakgrunn fra flere stillinger knyttet til risikostyring, internkontroll, informasjonssikkerhet og IT i PricewaterhouseCoopers.
  • Morten Brundtland, Head of Compliance and Risk i Carnegie. Medlem av Frelsesarmeens hovedstyre (leder).
  • Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen. Medlem av Frelsesarmeens hovedstyre.