Fyrlyset 23 beh

Årsrapporter

Åpenhet er et grunnleggende prinsipp bak årsrapportene som er utarbeidet etter Innsamlingskontrollens regnskapskrav og revideres av Deloitte.

50082514531 a7a57dcb39 c

Bli kjent med Frelsesarmeen

I vår interaktive versjon av årsmelding 2020 kan du lese mer om vårt viktigste arbeid og resultater. Vi takker våre ansatte, frivillige, givere og sponsorer - deres innsats utgjør en forskjell i menneskers liv!

Les interaktiv versjon av Årsmelding 2020: "Bak skjoldet" her

Revisjonskomité

  • Stein Bolstad Skjelbred, Certified internal auditor og Certified information system auditor. Jobber idag som leder for IT-revisjon hos Forsvarssjefen.
  • Kent M. E. Kvalvik, konsernsjef i GNP Energy, tidligere direktør i BDO, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og med bakgrunn fra flere stillinger knyttet til risikostyring, internkontroll, informasjonssikkerhet og IT i PricewaterhouseCoopers.
  • Morten Brundtland, Head of Compliance and Risk i Carnegie. Medlem av Frelsesarmeens hovedstyre (leder).
  • Lindis Evja, sosialsjef i Frelsesarmeen. Medlem av Frelsesarmeens hovedstyre.