Gatehospitalet 11 beh
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Gatehospitalet

Gatehospitalet gir tilrettelagt sykehusbehandling for mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet.

Gatehospitalet i Bergen og Oslo er et helse- og omsorgstilbud til mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet, som har store og sammensatte somatiske helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. Behovet er stort, og man ser mer alvorlige helsetilstander hos henviste pasienter.

Vårt oppdrag er:

  • medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse
  • medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps
  • medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende
  • medisinsk døgnpleie i livets siste fase (Oslo)

Vi har høy faglig kompetanse: leger, sykepleiere og vernepleiere med blant annet videreutdanning innen kreftbehandling, palliasjon, diakoni, psykisk helse og rusproblematikk.


Innleggelsesårsaker

Eksempler er: smerter, kreft, nyresvikt, KOLS, sår/abscesser, DVT, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner, HIV, Hepatitt-C, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt, tannbehandling, helseutredning, m.m.

Inntaksrutiner

Søknader vurderes fortløpende av inntaksteamet. Søknader sendes anonymisert per post/e-post/faks. Ring alltid for å oppgi personlig data til søknad. For informasjon eller spørsmål om inntak, ring for en samtale med inntaksteam/avdelingsledere. Normalt opphold ca. 2 til 3 uker, men dette vurderes individuelt.

Helsepersonell/fastleger kan ta kontakt Gatehospitalet ved spørsmål om innleggelse. Gatehospitalets medisinske ansvarlig har myndighet ved inn- og utskriving. Når det gjelder avrusing, bruk av Metadon og Subutex, smertebehandling og sovemedisiner - følges samme regime som ved sykehusene. Lik praksis på dette området gir pasientene trygghet og forutsigbarhet. Det er ikke anledning for pasientene å bruke rusmidler under oppholdet.

Det er ikke tillatt å ruse seg på Gatehospitalet. Vi tilbyr substitusjonsbehandling under oppholdet. Vi aksepterer ikke vold og/eller trusler om vold. Under oppholdet ved Gatehospitalet vil pasientene alltid bli fulgt ut av en ansatt. Besøk må avtales på forhånd. Vi tillater ikke besøk «fra miljøet».

Om Gatehospitalet Oslo

Gatehospitalet i Oslo samarbeider med Oslo kommune, sykehusene i Oslo, feltpleiestasjonene, spesialiserte ruspoliklinikker, andre ideelle aktører og fastlegene.

Vi har en herreavdeling med 9 sengeplasser og en kvinneavdeling med 8 sengeplasser. I tillegg har vi en blandet avdeling med 7 sengeplasser, hvorav tre er øremerket palliativ behandling.

Vi skal være et komplement til det eksisterende palliative tilbudet og vi vil ha et godt samarbeid med de ulike aktørene i helsevesenet som den palliative pasienten har kontakt med. Våre palliative pasienter skal ikke være i en så alvorlig tilstand at spesialisthelsetjeneste er påkrevd.

Fasiliteter/tilbud: Enkeltrom med TV. Noen rom har tilgang til eget bad, for øvrige er det felles bad/WC i korridor. Felles stue med TV og matsal der alle 4 måltider serveres. Besøks- og møterom, treningsrom og SPA med eget boblebad, fysioterapi, taktil massasje, NADA øreakupunktur. Tverrfaglig tilnærming, fokus på livskvalitet, mestring og individuell oppfølging Legedekning mandag til fredag med bakvaktsordning.

Følg oss på Facebook eller på Instagram

Om Gatehospitalet i Bergen

Gatehospitalet i Bergen ble offisielt åpnet 24. februar 2020. Frelsesarmeen driver dette på oppdrag fra Helsedepartementet, og tilbudet er et supplement til øvrig helsetjeneste i Bergen. Det skal drives på samme måte og med samme målgruppe som det gatenære hospitalet i Oslo, som åpnet i 2004. Gatehospitalet i Bergen har 24 årsverk med sykepleiere og vernepleiere – og to leger som deler på ett årsverk.

I Bergen er det 14 sengeplasser fordelt på to etasjer. Det er kjøkken og oppholdsrom i begge etasjer. Gatehospitalet ligger på Garnes i idylliske og landlige omgivelser.

Åpning av Gatehospitalet i Bergen

Les utviklingsminister Dag Inge Ulsteins tale under åpningen

Gatehospitalene er fullfinansiert av Helsedirektoratet.

Film fra Gatehospitalet i Oslo (med tillatelse fra alle medvirkende)


KONTAKTINFO GATEHOSPITALET


Frelsesarmeens rusomsorg, Gatehospitalet Oslo

Borggata 2, 0650 Oslo
Telefon: 22 08 36 70

Frelsesarmeens rusomsorg, Gatehospitalet Bergen

Tunesvegen 35, 5262 Garnes
Telefon: 53 01 24 00
Mobil: 40 10 01 76

RELATERTE SAKER