Gatehospitalet 11 beh

Gatehospitalet

Gatehospitalet gir tilrettelagt sykehusbehandling for mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet.

Gatehospitalet i Bergen og Oslo er et helse- og omsorgstilbud til mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet, som har store og sammensatte somatiske helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. Behovet er stort, og man ser mer alvorlige helsetilstander hos henviste pasienter.

Vårt oppdrag er:

  • medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse
  • medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps
  • medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende
  • medisinsk døgnpleie i livets siste fase (Oslo)

Vi har høy faglig kompetanse: leger, sykepleiere og vernepleiere med blant annet videreutdanning innen kreftbehandling, palliasjon, diakoni, psykisk helse og rusproblematikk.

Innleggelsesårsaker

Eksempler er: smerter, kreft, nyresvikt, KOLS, sår/abscesser, DVT, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner, HIV, Hepatitt-C, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt, tannbehandling, helseutredning, m.m.

Inntaksrutiner

Søknader vurderes fortløpende av inntaksteamet. Søknader sendes anonymisert per post/e-post/faks. Ring alltid for å oppgi personlig data til søknad. For informasjon eller spørsmål om inntak, ring for en samtale med inntaksteam/avdelingsledere. Normalt opphold ca. 2 til 3 uker, men dette vurderes individuelt.

Helsepersonell/fastleger kan ta kontakt Gatehospitalet ved spørsmål om innleggelse. Gatehospitalets medisinske ansvarlig har myndighet ved inn- og utskriving. Når det gjelder avrusing, bruk av Metadon og Subutex, smertebehandling og sovemedisiner – følges samme regime som ved sykehusene. Lik praksis på dette området gir pasientene trygghet og forutsigbarhet. Det er ikke anledning for pasientene å bruke rusmidler under oppholdet.

Det er ikke tillatt å ruse seg på Gatehospitalet. Vi tilbyr substitusjonsbehandling under oppholdet. Vi aksepterer ikke vold og/eller trusler om vold. Under oppholdet ved Gatehospitalet vil pasientene alltid bli fulgt ut av en ansatt. Besøk må avtales på forhånd. Vi tillater ikke besøk «fra miljøet».


RELATERTE SAKER