Gatehospitalet 11 beh
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Gatehospitalet

Gatehospitalet gir tilrettelagt sykehusbehandling for mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet.

Gatehospitalet i Bergen og Oslo er er et helse- og omsorgstilbud til mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet, som har store og sammensatte somatiske helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. Behovet er stort, og man ser mer alvorlige helsetilstander hos henviste pasienter.

Vårt oppdrag er:

  • medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse
  • medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps
  • medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende
  • medisinsk døgnpleie i livets siste fase (Oslo)

Vi har høy faglig kompetanse: leger, sykepleiere og vernepleiere med blant annet videreutdanning innen kreftbehandling, palliasjon, diakoni, psykisk helse og rusproblematikk.

Gatehospitalet er fullfinansiert av Helsedirektoratet.


Innleggelsesårsaker

Eksempler er: smerter, kreft, nyresvikt, KOLS, sår/abscesser, DVT, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner, HIV, Hepatitt-C, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt, tannbehandling, helseutredning, m.m


Inntaksrutiner

Søknader vurderes fortløpende av inntaksteamet. Søknader sendes anonymisert per post/e-post/faks. Ring alltid for å oppgi personlig data til søknad. For informasjon eller spørsmål om inntak, ring for en samtale med inntaksteam/avdelingsledere. Normalt opphold ca. 2 til 3 uker, men dette vurderes individuelt.

Helsepersonell/fastleger kan ta kontakt Gatehospitalet ved spørsmål om innleggelse. Gatehospitalets medisinske ansvarlig har myndighet ved inn- og utskriving. Når det gjelder avrusing, bruk av Metadon og Subutex, smertebehandling og sovemedisiner - følges samme regime som ved sykehusene. Lik praksis på dette området gir pasientene trygghet og forutsigbarhet. Det er ikke anledning for pasientene å bruke rusmidler under oppholdet.

Det er ikke tillatt å ruse seg på Gatehospitalet. Vi tilbyr substitusjonsbehandling under oppholdet. Vi aksepterer ikke vold og/eller trusler om vold. Under oppholdet ved Gatehospitalet vil pasientene alltid bli fulgt ut av en ansatt. Besøk må avtales på forhånd. Vi tillater ikke besøk «fra miljøet».

Om Gatehospitalet Oslo

Gatehospitalet i Oslo samarbeider med Oslo kommune, sykehusene i Oslo, feltpleiestasjonene, spesialiserte ruspoliklinikker, andre ideelle aktører og fastlegene.

Vi har en herreavdeling med 9 sengeplasser og en kvinneavdeling med 8 sengeplasser. I tillegg har vi en blandet avdeling med 7 sengeplasser, hvorav tre er øremerket palliativ behandling.

Vi skal være et komplement til det eksisterende palliative tilbudet og vi vil ha et godt samarbeid med de ulike aktørene i helsevesenet som den palliative pasienten har kontakt med. Våre palliative pasienter skal ikke være i en så alvorlig tilstand at spesialisthelsetjeneste er påkrevd.

Fasiliteter/tilbud: Enkeltrom med TV. Noen rom har tilgang til eget bad, for øvrige er det felles bad/WC i korridor. Felles stue med TV og matsal der alle 4 måltider serveres. Besøks– og møterom, treningsrom og SPA med eget boblebad, fysioterapi, taktil massasje, NADA øreakupunktur. Tverrfaglig tilnærming, fokus på livskvalitet, mestring og individuell oppfølging Legedekning mandag til fredag med bakvaktsordning.

Se også vår Facebookside


Om Gatehospitalet i Bergen

I løpet av 2018 kjøpte Frelsesarmeen en nedlagt skole på Garnes utenfor Bergen. Planen er at Gatehospitalet i Bergen skal være klart til oppstart i løpet av våren 2020.


KONTAKTINFO GATEHOSPITALET


Frelsesarmeens rusomsorg, Gatehospitalet

Borggata 2, 0650 Oslo
Telefon: 22 08 36 70