Mellom oss
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Mellom oss

For deg som er innsatt eller nylig løslatt - og som opplever utfordringer med nettverk og relasjoner.

Jeg gruer meg faktisk litt til å bli løslatt...
– Et utsagn vi ofte hører fra våre deltakere, Mellom oss

Noen innsatte forteller at de er bekymret for å bli sittende alene etter løslatelse, og vegrer seg for å ta kontakt med gamle kjente eller familie.

Noen sier de ikke kjenner så mange som er rusfrie, og vet ikke helt hvordan de skal bli kjent med nye mennesker - eller hva de skal snakke med folk om når de er nykter.

Andre har opplevd at vennskap og forhold ryker når de kommer ut, og at de plutselig står i vanskelige konflikter. Noen har levd liv der de har blitt vant til å ha mye penger og høy status, og blir usikre på hva andre vil tenke når de løslates uten jobb og penger.

Noen føler at de har skuffet sine nærmeste mange ganger, og er usikre på om de kan be om en ny sjanse.

Jeg hadde liten tro på og få noe mer kontakt med mine barn, når jeg gikk inn i disse samtalene. Jeg har nå jevnlig kontakt med mine barn og kanskje bedre kjemi nå, enn tidligere i livet
– Tilbakemelding fra deltaker, Mellom oss

Få hjelp med relasjoner

Relasjoner mellom mennesker kan være vanskelig, spesielt i etterkant av soning. Kanskje er du innsatt selv, eller kjenner noen som soner og som opplever de utfordringene beskrevet over?

For mange hjelper det å ha noen å snakke med. Alle samtaler er fortrolige, det vil si at vi har taushetsplikt og at vi rapporterer ikke til kriminalomsorgen.

Vi tilbyr:

  • Samtaler med noen som har kompetanse på relasjoner og utfordringer knyttet til soning og løslatelse.
  • Samtaler med noen som har erfaring med å snakke med mennesker om temaer knyttet til vold, rus, seksuelle overgrep, brudd og konflikter.
  • Fleksibilitet. Vi kan snakke sammen i fengselet hvor du soner, eller i våre lokaler i Oslo sentrum.
  • Individuelle samtaler med mulighet for å invitere andre inn i samtalen. Det kan for eksempel være en venn, en forelder eller søsken. Dette er i tilfelle noe vi avtaler og planlegger sammen.

Samtalene hos oss er ikke bindende, du kan når som helst avslutte tilbudet.

Et tilbud som fungerer så til de grader bør gjøres permanent, spesielt siden det ikke finnes tilsvarende andre steder. Et prosjekt som virkelig treffer!
– Tilbakemelding fra deltaker, Mellom oss

Kontakt oss

Send oss en epost, så tar vi kontakt med deg.

Kjenner du noen som soner fengsel, og som du tenker kunne ha hatt stor nytte av å prate med oss? Innsatte uten tilgang på telefon eller epost kan ta kontakt med sin sosialklient i fengselet, eller kontaktbetjent. Disse kan gi hjelp til å sende oss en henvendelse.

Se også vår Facebookside for mer informasjon. Du kan også snakke med oss via chat-funksjonen på Facebook.

Les også:

Her blir man møtt med respekt. Det er et sted man kan føle seg trygg, og hvor man kan føle seg trygg på at det som sies blir holdt anonymt.
– Tilbakemelding fra deltaker, Mellom oss

RELATERTE SAKER