Forsidebilde nettside
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Mellom oss

Mellom oss er et samtaletilbud til innsatt eller nylig løslatt – som opplever utfordringer med nettverk og relasjoner.

Mellom oss har vært veldig viktig for meg, på den måten at jeg har fått hjelp til å sette ord på mye av det jeg går og bærer på og de problemene jeg har. Disse samtalene hjelper meg til å klare å se en fremtid, uansett hvordan den vil bli. Det er et fantastisk tilbud for oss som trenger det, spesielt når det er så få tilbud
– Tilbakemelding deltaker, Mellom oss

Under og i etterkant av soning kan mange innsatte oppleve utfordringer i nettverk og relasjoner. Noen opplever ensomhet og manglende nettverk, mens andre opplever konflikter eller usikkerhet i relasjon til andre.

Kan dette være tilfelle for deg? Dersom du nylig er løslatt eller er innsatt med mindre enn tre år igjen til forventet løslatelse, er du i vår målgruppe.

Vi tilbyr:

  • Samtaler med noen som har kompetanse på relasjoner og utfordringer rundt soning og løslatelse.
  • Samtaler med noen som har erfaring i å snakke med mennesker om vold, rus, seksuelle overgrep, brudd og konflikter.
  • Fortrolige samtaler. Vi har taushetsplikt og rapporterer ikke til Kriminalomsorgen.
  • Fleksibilitet. Vi kan snakke sammen i besøksavdelingen i fengselet hvor du soner, via videosamtaler eller i våre lokaler i Oslo sentrum.
  • Individualsamtaler med mulighet for å invitere andre inn i samtalen. Det kan for eksempel være en venn, en forelder, et søsken. Dette er i tilfelle noe vi avtaler og planlegger sammen.
  • Samtaler i overgangen mellom fengsel/soning og løslatelse. Du kan være deltaker i 1-2 år etter løslatelse.

Tilbudet er gratis


Jeg har fått et mye riktigere bilde av hvordan jeg har fungert og fungerer som far. Min sønn har vært med i noen samtaler. Jeg er nykter og har vært ute snart ett år uten nye politisaker. Jeg har fått meg kjæreste som jeg klarer å behandle riktig. Mellom oss har nok en stor del av æren for dette.
– Tilbakemelding fra deltaker, Mellom oss

Kontakt oss

Send oss en epost, så tar vi kontakt med deg.

Kjenner du noen som soner i fengsel, og som du tenker kunne ha nytte av å snakke med oss? Ta kontakt, så kan vi se om vi kan bistå deg. Innsatte uten tilgang til telefon eller epost kan be sosialkonsulent eller kontaktbetjent sende oss en henvendelse.Se også vår Facebookside for mer informasjon.

Les også:

Les mer om: Frelsesarmeens fengselsarbeid

Her blir man møtt med respekt. Det er et sted man kan føle seg trygg, og hvor man kan føle seg trygg på at det som sies blir holdt anonymt.
– Tilbakemelding fra deltaker, Mellom oss

RELATERTE SAKER