Mellom oss

Mellom oss – kriminalomsorg

Mellom oss Kriminalomsorg er et samtaletilbud til innsatte eller nylig løslatte – som opplever utfordringer med nettverk og relasjoner.

Jeg har lært mer hvordan jeg kan takle å snakke med mine kjære hjemme.
– Deltaker, Mellom oss
Mellom oss N0 A9223
Halden fengsel 0454 beh

KONTAKTINFO MELLOM OSS – KRIMINALOMSORG


Frelsesarmeens rusomsorg, Mellom oss

Borggata 2, 0650 Oslo
Mobil: 413 95 729

RELATERTE SAKER