Mellom oss

Mellom oss – kriminalomsorg

Mellom oss Kriminalomsorg er et samtaletilbud til innsatte eller nylig løslatte – som opplever utfordringer med nettverk og relasjoner.

Under og i etterkant av soning kan mange innsatte oppleve utfordringer i nettverk og relasjoner. Noen opplever ensomhet og manglende nettverk, mens andre opplever konflikter eller usikkerhet i relasjon til andre.

Kan dette være tilfelle for deg? Dersom du nylig er løslatt eller er innsatt med mindre enn tre år igjen til forventet løslatelse, er du i vår målgruppe.

Rapport Mellom oss

Jeg har lært mer hvordan jeg kan takle å snakke med mine kjære hjemme.
– Deltaker, Mellom oss

Vi tilbyr:

 • Samtaler med noen som har kompetanse på relasjoner og utfordringer rundt soning og løslatelse.
 • Samtaler med noen som har erfaring i å snakke med mennesker om vold, rus, seksuelle overgrep, brudd og konflikter.
 • Fortrolige samtaler. Vi har taushetsplikt og rapporterer ikke til Kriminalomsorgen.
 • Fleksibilitet. Vi kan snakke sammen i besøksavdelingen i fengselet hvor du soner, via videosamtaler eller i våre lokaler i Oslo sentrum.
 • Individualsamtaler med mulighet for å invitere andre inn i samtalen. Det kan for eksempel være en venn, en partner, en forelder, et søsken. Dette er i tilfelle noe vi avtaler og planlegger sammen.
 • Samtaler i overgangen mellom fengsel/soning og løslatelse. Du kan være deltaker i 1-2 år etter løslatelse.

Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.

Mellom oss N0 A9223

Er du i vår målgruppe?

Tilbudet er for deg som er nylig er løslatt eller er innsatt, med mindre enn tre år igjen til forventet løslatelse – og opplever utfordringer i nettverk og relasjoner.

Kjenner du deg igjen i ett eller flere av spørsmålene under, er du i vår målgruppe.

 • Savner du fellesskap og venner?
 • Opplever eller har du opplevd konflikter i dine relasjoner?
 • Trenger du hjelp til å avklare/avslutte en eller flere av dine relasjoner?
 • Ønsker du å utvide ditt sosiale nettverk?
 • Kjenner du på ensomhet?
 • Savner du en stabil partner?
 • Har du lite eller ingen tilhørighet i rus- og kriminalitetsfrie fellesskap?
 • Har du personer i din omgangskrets som påvirker deg negativt og du ønsker å avslutte kontakten med?
 • Har du utøvd vold eller vært ufin med noen du bryr deg om og ønsker hjelp til å slutte med det?
 • Ønsker du bedre kontakt med barna dine?
 • Synes du det er vanskelig å være sosial?
Halden fengsel 0454 beh

Blir du nysgjerrig på tilbudet? Ta kontakt på e-post: mellom.oss@frelsesarmeen.no, så tar vi en uforpliktende samtale med deg.

Du kan også ringe oss for en prat på 938 35 299 eller 401 09 513.

Kjenner du noen som soner i fengsel, og som du tenker kunne ha nytte av å snakke med oss? Ta kontakt, så kan vi se om vi kan bistå deg. Innsatte uten tilgang til telefon eller e-post kan be sosialkonsulent eller kontaktbetjent sende oss en henvendelse.

Last ned vår brosjyre her

Følg oss på Facebook