Hender harstad
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Kvinnehuset

Vi gir omsorg og støtte til kvinner med rus og rusrelaterte problemer.

Kvinnehuset er et permanent botilbud for kvinner med rus og rusrelaterte problemer. Vi har 9 leiligheter og 1 midlertidig plass.

Vi ønsker å gi våre beboere omsorg og støtte, i tillegg til å bidra til økt mestringskompetanse.

Tiltaket drives i samarbeid med Bodø kommune.


KONTAKTINFO KVINNEHUSET


Frelsesarmeens rusomsorg, Kvinnehuset

Prinsens gate 151 B, 8000 Bodø
Mobil: 40 03 60 95