Frelsesarmeen Mottak Kongsberg 37 redusert
SPØR ETTER SKOLETILBUD: De ansatte i Frelsesarmeens Kongsberg akuttmottak svarer på mange spørsmål fra foreldre, og informerer blant annet om hvordan NAV fungerer, hvilke rettigheter de har, og at barn har rett og plikt til å gå på skole fra det året de fyller seks år. Mange flyktinger er ressursterke, og ønsker å gå ut i jobb eller studier så snart som mulig. Tida går med til mye venting. Foreldre er bekymret for at barna ikke kommer raskt nok i gang med skole, og vi ser ungdom som er engstelige for å «henge etter» på skolen. Mange ungdommer spør etter skole, og har ingenting å fylle dagene sine med. • Foto: Mette Randem

Frelsesarmeens innspill til arbeid med tidlig innsats

Barns rettigheter og betydningen av å sikre barn og ungdom en tryggest mulig barndom er en av de aller viktigste innsatsene vi kan gjøre i et samfunn. Se våre politiske innspill i rapporten «Å gi rett hjelp til rett tid»

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post
Barnefattigdom 8714 beh redusert
EN VERDIG LEVESTANDARD: Frelsesarmeen møter mange familier som befinner seg i en fastlåst livssituasjon, og hvor familiens utfordringer virker direkte inn på barns levekår og livskvalitet. Det er alvorlig at så mange fortsatt har økonomiske problemer og det er brutalt å se hvordan det rammer barn. Vi møter foreldre som hopper over måltider eller legger seg sultne, så barna skal få nok mat. Ofte er det sammensatte utfordringer som fører til utilstrekkelige levebetingelser, og kan være knyttet til for eksempel helse, økonomi og bolig. Vi etterlyser kraftfulle tiltak som bidrar til at familien har en levestandard som er nødvendig og forsvarlig for både barn og voksne.
Alenemor og Belinda N0 A1056 BEH redusert
«Anna» er en av dem som har mottatt hjelp fra Frelsesarmeen i Sarpsborg. Som student må hun klare seg på 20 prosent arbeid, barnetrygd, et lite barnebidrag, samt lån og stipend fra Lånekassen. Når husleia på tolv tusen og nødvendige regninger som strøm og barnehage er betalt, har hun ofte ingenting igjen. Anna er bestemt på å fullføre studiet. Det koster alt hun har av både penger og krefter. Barnas aktiviteter har hun vært nødt til å kutte ut. Her sammen med Frelsesarmeens ansatt Belinda Irene Andersen.
Mugg redusert
UVERDIGE BOFORHOLD: Bilder som viser eksempler på hva Frelsesarmeen har funnet av uverdige forhold blant lavinntektsfamilier i Oslo, som søppel, uhygieniske forhold ved innflytting, alvorlige mangler/skader og mugg. Vi ser også at familiene ikke har god nok kunnskap om egne rettigheter, og om hvor de kan få hjelp til å hevde sine rettigheter i et leieforhold hvor mangler ikke blir utbedret. Familiebosatt i Oslo, Stavanger og Kristiansand har bistått 90 familier med 214 familiemedlemmer med boligutfordringer i 2023, samt at enda flere familier har fått tilbud om ulike aktiviteter, råd og veiledning.
Teisentoppen redusert
TEISENMODELLEN: Barnehagen er en viktig arena hvor personalet kan bistå familier i en tidlig fase – før utfordringene vokser seg store. Her har Frelsesarmeen testet ut en ny metode, «Teisenmodellen», i form av en familiekonsulentstilling i Teisen - toppen barnehage i Alna bydel, Oslo. Familiekonsulenten er en sosialfaglig ressurs for hele barnehagen, og støtter og veileder familier som har en utfordrende hverdag. Målet er å styrke foreldre i deres omsorgsroller, og også styrke dem med tanke på å finne løsninger til hvordan håndtere utfordringer knyttet til for eksempel helse, manglende nettverk, økonomi eller boligsituasjon.
Politiske fanesaker politikk frelsesarmeen der skoen trykker sosiale utfordringer

Dette mener Frelsesarmeen

I Norge er det fremdeles mange som trenger å bli sett og hjulpet. Vi har klare meninger og politiske utfordringer til hvordan vi sammen kan jobbe for et enda bedre samfunn.

Se våre politiske fanesaker