Telefontjeneste liten
Alt om vårt arbeid med eldre

Telefontjenesten

Frelsesarmeens telefontjeneste er et landsdekkende tilbud for alle over 60 år som ønsker en samtalepartner.

Ønsker du en telefonsamtale i hverdagen om det som opptar deg, eller kjenner noen som kunne hatt glede av en telefonkontakt? Trenger du informasjon om seniortilbud eller tjenester der du bor?

Utgangspunktet for samtalen er det som er viktig for deg, og det du har behov for – alt fra hverdagsopplevelser, til håp og mening i tilværelsen. Du får en fast telefonvenn som ringer deg opp, og dere avtaler sammen et tidspunkt som passer for deg. Telefontjenesten har som mål å skape gode hverdagsøyeblikk og at de som tar i bruk tilbudet opplever at samtalen er meningsfull og innholdsrik. Det er et livssynsåpent og inkluderende tilbud med respekt for den enkeltes tro- og verdisyn.

Ta gjerne kontakt dersom du er pårørende til noen som kan ha nytte av dette tilbudet, eller om du er pårørende selv.

Erfaringer med Telefontjenesten viser oss at det kan oppleves som svært verdifullt for mange å ha en telefonvenn:

«Det er en stor oppmuntring at du ringer hver uke. En oppkvikker i hverdagen.»

Vil du være frivillig telefonvenn?

Har du lyst til å være telefonvenn og glede andre med en jevnlig telefonsamtale? Telefontjenesten ser alltid etter flere telefonvenner! Å være frivillig telefonvenn gir et stort rom for fleksibilitet, ved at rammene for ditt engasjement kan tilpasses dine ønsker og behov.

Frivillige tilbys grunnleggende opplæring og oppfølging, og inviteres til temasamlinger med andre frivillige. Det må undertegnes taushetserklæring og frivillighetskontrakt. Ta kontakt for å høre mer!


Kontakt Telefontjenesten:


RELATERTE SAKER