Speider 0390 beh

Speideren

I Norge har Frelsesarmeens speidere (FAS) rundt 450 medlemmer som lærer mer om livskvalitet, friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap og kreativitet.

FAS i Norge er fordelt på 13 grupper, og er en del av FAbU (Frelsesarmeens barn og unge) og NSF (Norges speiderforbund).


Hva er speiding?

Speideren rommer et stort mangfold av aktiviteter og opplevelser. Du kan være med på å ligge under åpen himmel med lyden av et knitrende bål og ellers ingenting annet en skogens stillhet rundt deg. Eller bygge en leir sammen med andre, bare ved hjelp av stokker og tau. Eller hva med kanoturer, orienteringsløp, trening i praktisk førstehjelp eller matlaging på bål?

Alt dette og mye mer opplever speidere over hele landet hver dag. Speidernes valgspråk er «Vær beredt». Ved hjelp av aktivitetene og opplevelsene i speideren skaffer du deg kunnskap og erfaring som gjør deg forberedt på forskjellige situasjoner i livet. Dette kan være å klare deg på egenhånd, samarbeide, å mestre nye utfordringer, å hjelpe noen som har skadet seg eller å stille opp for dem som trenger det på annen måte.

I dag er det over 30 000 speidere i Norge og over 40 millioner speidere i verden. Dette gjør oss til verdens største organisasjon for barn og ungdom og til verdens største vennegjeng. Og den viktigste grunnen til det er enkel – speiding er gøy! Er du beredt for speideren?


Speiding i Frelsesarmeen?

De lokale speidergruppene våre har egne møter og turer, og de fleste reiser på speiderleir hvert år.

I løpet av et år arrangeres det lederkurs for peffer og speiderledere. Med ujevne mellomrom er det roversamling og vandrersamling sentralt. Hvert fjerde år arrangeres det FA speiderleir.

Speiderprogrammet er delt inn i fem områder det fokuseres på: livskvalitet, friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap og kreativitet.

Frelsesarmeen speideres (FAS) overordnede mål er å bringe evangeliet om Jesus Kristus til barn og unge. FAS oppgave er å utruste barn og unge til å bli alt de kan bli i møte med Gud, seg selv og andre mennesker.

Familiespeiding

Noen steder tilbyr vi familiespeiding, som er et speidertilbud til hele familien. Voksne og barn skal sammen oppdage naturen, leke og lage mat og sammen møte Gud. Programopplegget retter seg altså mot hele familien og alle barn kommer i følge med en voksen. Målgruppen er familier med barn i alderen 4–7 år, men det kan tilpasses både eldre og yngre barn.

På hvert familiespeidermøte spiser man mat sammen, lærer noe, lager noe, leker og har en andaktsstund.

​Speiding og friluftsliv hører sammen. Vi anbefaler at de fleste møtene foregår ute. Programmet inneholder derfor mange forslag til utendørs aktiviteter, men det er også forslag til aktiviteter innendørs. Bålet ute er en viktig samlingsplass.

Familiespeiderprogramheftet med ferdig møteopplegg for 20 møter kan bestilles hos speiderkonsulenten.


Organisering

FAS er en demokratisk organisasjon med et valgt korpsstyre. Korpsstyret velges på korpstinget, vårt landsmøte som holdes hvert annet år. Her møtes valgte representanter fra speidergruppene. En annen viktig oppgave for korpstinget er å vedta en handlingsplan for arbeidet de neste to årene. Våre vedtekter.

Finn din nærmiljøkirke for å se ditt lokale tilbud